Hydroksyklorokin er rimelig og tas i pilleform. Men legemiddelet er så politisert at det nå er en markør for politisk tilhørighet, sier amerikansk professor i epidemiologi. Dersom legemiddelet avpolitiseres og brukes i koronabehandling i stedet, kan mange liv reddes, sier professoren. Foto: Reuters / Ueslei Marcelino / NTB Scanpix

Trump har blitt latterliggjort for å anbefale legemiddelet hydroksyklorokin i behandling av korona. Nå får han støtte fra en Yale-professor i epidemiologi.

– Titusener går koronadøden i møte helt unødvendig, sier Harvey A. Risch til Newsweek.

Harvey A. Risch er lege med en PhD-grad i epidemiologi og jobber som professor ved Yale School of Public Health. Han er ikke i tvil om at hydroksyklorokin kan redde liv, og han sier til Newsweek at hydroksyklorokin er nøkkelen i koronabehandling av såkalte høyrisikopasienter.

Risch hevder å ha vitenskapen på sin side, og viser til en rekke studier som konkluderer med det samme: Dersom pasientene får hydroksyklorokin tidlig i sykdomsforløpet, gjerne kombinert med antibiotika og zinktilskudd, er prognosene deres langt bedre.

Det er politiseringen av legemiddelet i media som har gjort at det brukes i liten utstrekning, sier Yale-professoren, og viser til at medisinsk personell har lært hva som fungerer i koronabehandling på tross av medienes påstander om det motsatte. Fokuset må rettes mot dødelighet og behandling som beviselig fungerer, snarere enn antall smittede, sier Risch:

– For det første har medisinen blitt sterkt politisert. For mange blir det sett på som en markør for politisk identitet, på begge sider av det politiske spekteret. Ingen trenger min påminnelse om at det ikke er slik legevitenskapen skal gå frem. Vi må bedømme denne medisinen strengt etter vitenskapen. Når leger uteksamineres fra medisinsk profesjonsutdanning, lover de formelt at pasientens helse og liv er førsteprioritet, uten å la seg påvirke av rase, religion, nasjonalitet, sosial status eller politisk tilknytning. Liv må komme først, sier professoren til Newsweek.

Også Faktisk.no har omtalt hydroksyklorokin:

En video av et knippe amerikanske leger utenfor Høyesterett i Washington D.C. har fått enorm spredning på sosiale medier. I Norge har videoen blitt delt i mange versjoner i flere store Facebook-grupper.

I videoen kommer legene med flere oppsiktsvekkende påstander om koronaviruset. Hovedbudskapet er at det er mulig å forebygge smitte med medikamenter, og at det finnes en kur mot koronavirus-sykdommen covid-19. Derfor mener legene at skolene i USA bør åpnes igjen, til tross for at det nå er registrert over 149 000 døde av covid-19 i landet.

Den originale videoen ble raskt tatt ned både av Facebook, YouTube og Twitter fordi den inneholdt feilaktige og potensielt skadelige påstander om koronaviruset.

Blant dem som ble rammet av dette var USAs president, Donald Trump, som hadde videredelt (retweetet) videoen på Twitter. Sønnen Donald Trump jr. ble fratatt muligheten til å twitre i 12 timer, etter å ha delt videoen med budskapet om at den måtte sees. (Nei, det finnes ikke en kur mot korona, Faktisk.no)

Mens Faktisk.no konkluderte med at legemiddelet ikke har effekt på koronasyke, hevder altså anerkjente epidemiologer at hydroksyklorokin har effekt, forutsatt at det inntas tidlig i sykdomsforløpet. Hvem av Faktisk.no og epidemiologene som sitter på medisinsk kompetanse og ikke, burde være unødvendig å påpeke, men gjennomgangen foretatt av de norske faktasjekkerne bekrefter Rischs påstand: Medisinen er sterkt politisert.

Også den franske legen, fysikeren og mikrobiologen Didier Raoult, som er spesialist i smittsomme sykdommer, stiller seg positiv til hydrosyklorokin, og sier at man ikke kan se bort fra resultatene. Professorens vurdering av medisinens effekt ligger tilgjengelig på YouTube.

Les også:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.