Erna hos Merkel 18. oktober 2018. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Scanpix

I en melding på facebook melder Motvind Norge at den planlagte vindparken med femten vindturbiner på Kvinesheia i Kvinesdal ikke vil bli realisert. Det er NVE avslag på søknaden fra Statkraft om utsatt frist, som var utslagsgivende. Konsesjonen ble gitt 26. april 2012.

Dette betyr nok en seier for det tverrpolitiske Motvind Norge, og en ny redning av naturen, som følger redningen av Andmyran, Gilja (Gesdal) og Dalbygda i Tysvær. Og Motvind melder at flere seire vil komme.

Fortsatt er svært mange områder i Norge truet av vindkraft-raseringen, men Motvind Norge er i kraftig vekst, og begynner å få betydelig politisk gjennomslag etter at nærmere 80 ordførere har skrevet under et opprop mot vindkraft, etter initiativ fra ordfører Jan Kristensen i Lyngdal.  Motvind skriver:

– For vi er i marsj, vi er i bevegelse, og når folket beveger seg, må statsmakten følge. Vi sier nei til vindkraft, og vi blir flere og flere, og mer og mer og mer aktive.

De voldsomme naturødeleggelsene som denne «grønne» tungindustrien påfører naturen som i utgangspunktet skulle vært grundig beskyttet, opprører stadig flere. Og det hjelper ikke at smartingene bak vindkrafta på en eller annen måte, på ett eller annet tidspunkt, klare å få utbyggingen fritatt fra plan- og bygningsloven, og underlagt energiloven.

Dette suspekte politiske kuppet, som lukter ramt av vennetjenester og korrupsjon, satte lokaldemokratiet fullstendig til side, og alt tyder på at minst 100 konseskjonssøknader ble behandlet før det gikk opp for lokale politikere hva vindkraft faktisk innebærer.  Alle ble lurt av vindbaronene, og nå kommer rekylen.

Nå går det opp for stadig flere lokalpolitikere at de har gjort en grusom tabbe, og flukten fra vindkaft-entusiasmen er i full gang over hele Norge. Men selv om trykket på lokalpolitikere er enormt, fortsetter stortingsrepresentanter og regjeringen å forsvare vindkraften.  Det er to grunner til det:

For det første har de vært så klare og tydelige på at vindkraft er «redningen» for både Norge, Tyskland, EU og hele kloden når det kommer til «miljøvennlig strøm» og «klimatiltak». Å snu nå vil ødelegge hele den politiske karrieren deres. For det andre har de lovt sine «gode venner» i vindkraft-industrien at naturraseringen med «Erna-Kverna» skal få fortsette. Bordet fanger, og industrien vil høste å så mye penger den bare kan, mens den kan.

Men vindkraft er svindel: Med bare ca 30% effektivitet kan ikke vindturbiner erstatte ekte, stabile kraftverk, uansett hvor mange man bygger. Og kostnadene for utbygging og vedlikehold av vindturbiner er så ekstreme, at ingen vil snakke om det. Det gjelder ikke minst for havvind, som er en økende trussel mot norsk økonomi og strømforsyning.

Vindkraft-industrien og deres lydige politikere fortsetter imidlertid å insistere på at dette er «fremtiden», selv om vindkraft-byggingen kollapset i Tyskland i 2019. Nå som korona-krisen har dempet seg litt, kjører PR-apparatet i gang igjen for fullt med å spre klimahysteriet…for uten den påståtte klimakrisen, ville Norge antagelig ikke hatt en eneste vindturbin.Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.