Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Norges Miljøvernforbund (NMF) har over lengre tid sett seg lei på at vindkraftbaronene, med regjeringens velsignelse, nærmest har fritt leide til å ødelegge og rasere vår vakre natur og artsmangfold. Organisasjonen har mistet troen på rettsvesenet, og ønsker nå å danne aktive aksjonsgrupper for å stoppe utbyggingene.

På nettsidene sier NMF:

Vi har sett at de vanlige demokratiske spillereglene ikke fungerer i det hele tatt. NVE har sviktet sin samfunnsoppgave som forvaltningsmyndighet på svært mange og felt og områder og mange av vedtakene ser ikke ut til å være innenfor lovens rammer eller intensjoner, og det er en lang rekke alvorlige og graverende forhold som nå kommer opp til overflaten fra en forvaltning som har gjort det meste i det skjulte.

Vindkraft-svindelen begynner virkelig å gå opp for folk. Men industrien leder med minst ti, kanskje tyve år, så de har et gigantisk forsprang – og vil ikke frivillig gi opp milliardene av offentlige subsidier som har drevet denne “snake oil-“industrien siden 80-tallet. (Snake oil er et innarbeidet begrep for villedende markedsføring siden det Ville Vestens tid, altså ikke ulikt vår tid. Red.anm.)) 80-tallet. Du kan lese om starten på dette moderne “grønne industrieventyret” som Erna Solberg har solgt sjelen sin til her:

Hvorfor går NMF til dette skrittet? 

Norges Miljøvernforbund sier at konsesjonssakene for den største industriutbyggingen i norsk historie verken blir konsekvensutredet for samlet belastning, eller målt mot nasjonale eller internasjonale mål, avtaler, konvensjoner og/eller forpliktelser. Ingen samlet oversikt eller beregning over anlegg som er bygget, eller har fått konsesjon er noensinne foretatt.

Til tross for at dette på ingen måte, hverken i størrelse eller omfang er enkeltvedtak, har altså NVE og Olje- og energidepartementet (OED) likevel behandlet og fortsetter å behandle hver sak separat fra de andre som enkeltvedtak. Dette mener NMF er fullstendig feil lovanvendelse, og sier rett ut:

Myndighetenes ulovlige forvaltningspraksis der bl.a friluftsområder, artsmangfold og folkehelse settes på spill, og der umistelige naturverdier, enkeltmennesker og lokalsamfunn påføres ubotelig skade i minst en hel generasjon fremover i tid, kan ikke få fortsette. NMF har lik andre organisasjoner gang på gang skrevet klager på saksbehandling, sendt inn store høringssvar på konsesjonssøknader, anmeldt entreprenører for farlig arbeid, og bistått de lokale motstandsgruppene med slikt papirarbeid. Ingen ting ser ut til å fungere, og arbeidet med å rasere vår natur og artsmangfold fortsetter med full styrke.

På grunn av at dette demokratiske arbeidet overhodet ikke har hjulpet de lokale beboerne, har NMF fått flere spørsmål om å bistå aksjonister, og det har igjen ført til beslutningen om å opprette egne aksjonsgrupper.

Norges Miljøvernforbund erklærer at de ikke lenger har tro på rettsvesenet som løsning

NMF sier på nettsidene at de ikke lenger tror på strategien som følges av organisasjonen Motvind, som legger vekt på å bruke rettsvesenet for å stoppe vindkraft-raseringen. I beste fall ser NMF på dette som en kortvarig utsettelse, eller en tapt sak:

Vi i NMF går ikke inn i rettssaker for å stanse vindkraften og dens herjinger, det virker bare ikke.

I den nylig avsagte tingrettsdommen mot staten ved OED for Sandhaugen Vindkraftverk AS ble altså staten ved OED dømt til å betale erstatning for å trekke tilbake NVEs tidligere avtale om tidligere innvilget fristforlengelse. Dommer i saken, Frode Støle var før han ble tingrettsdommer, partner i advokatfirmaet Kluge med energisaker som sitt spesialfelt og ansvarsområde. Han har gjennom en rekke år arbeidet for den samme bransjen han nå dømmer saker i som “nøytral” tingrettsdommer.

Her kan du lese tingrettsdommen for Sandhaugen vs OED, og her finner du  Frode Støles rapport “Kjøp og salg av vindkraftprosjekter”, fra hans tid for Kluge advokatfirma AS.

NMF hevder at avsløringene om “seminaret” og tidenes smøretur påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen arrangerte for en rekke samfunnstopper, gir et unikt bilde inn i en skjult verden der mennesker med posisjoner i maktapparatet – personer vi skal ha tillit til – lett lar seg lede av frynsegoder og smøring.

…til og med regjeringsadvokaten lot seg villig bli med på denne nå berømte smøreturen.

Dette er en interessant observasjon, sett på bakgrunn av at undertegnede for ett år siden publiserte en artikkel om nettopp en slik skjult maktstruktur i demokratiet vårt, basert på klimahysteriet. Kollapsen i vindkraftindustrien i Tyskland kan du lese om her og her.

Bare bred folkelig motstand vil stoppe ødeleggelsene av naturen, kraftforsyningen og økonomien. 

NMF har ikke lenger tillit til rettsvesenet og “systemet”.

Hele systemet er lagt opp til at så lenge vi er lydige og følger systemet og deres spilleregler så vinner de – hver eneste gang. I en tid med det største angrepet mot naturmangfoldet, allemannsretten, enkeltindivider, folkehelsen og lokalsamfunn har vi ikke lengre råd til å følge rettsystemet. Vi har enkelt og greit ikke råd til det. Vi har heller ingen tillit til at noen slike saker i det hele tatt vil få noen som helst upartisk eller uhildet behandling, og vi har heller ikke tro på at slike kostbare og langdryge prosesser vil nytte særlig mye.

Organisasjonen påpeker at den gjør alt den kan på alle fronter og nivåer, men til syvende og sist ser det ut til at bare en bred folkelig motstand og direkte aksjoner kan føre frem. Ettersom vindkraft-industrien presterte å bli erklært “samfunnskritisk aktivitet”, under korona-krisen tyder alt på at vi befinner oss godt forbi veiskillet hvor normal saksbehandling ser ut til å nå frem.

NMF vil organisere aktivister over hele landet

NMF ber alle som ønsker hjelp på de aktuelle plassene om å ta kontakt, slik at de kan få satt på plass en gruppe av folk som er villige til å gå litt lenger enn å skrive klager, påpeke saksbehandlingsfeil , skrive mailer, og håpe på at rettslige prosesser, som uansett ikke ser ut til å nytte, skal komme i gang, .

Miljø- og naturvernerne mener det ikke trengs flere enn 5-8 personer som er villige til å inngå i en gruppe som står for den daglige/ukentlige motstanden, og som kan leder andre frivillige i aksjonene. De lokale aksjonsgruppene vil få frihet til å bestemme hvor mye som skal og må gjøres for å stoppe raseringen dag for dag, alt i følge Norges Miljøvernforbund, som er eneste miljøvernorganisasjon i Norge som klart og tydelig har vært imot vindkraft og vindturbiner i over 15 år.

 

Kjøp T-skjorter her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.