Nytt

Et EU flagg som vaier på utsiden av hovedkvarteret i Brussel, Belgia. Arkiv foto: Yves Herman / REUTERS / Scanpix.

Skepsisen til etablerte partier stikker dypt i EU, der seks av ti føler seg oversett av politikerne. Mistilliten er enda større blant dem som sliter økonomisk.

Hele 73 prosent av dem som sliter med å få endene til å møtes, føler seg ikke sett av de etablerte politikerne, viser en undersøkelse fra EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA). 35.000 personer i de 27 EU-landene samt Storbritannia og Nord-Makedonia har deltatt i undersøkelsen.

Skepsisen er størst i Ungarn og Romania, der henholdsvis 81 og 80 prosent mener politikerne ikke bryr seg om dem. I motsatt ende av skalaen finner vi de nordiske landene. Andelen som føler seg oversett i Sverige, Danmark og Finland er henholdsvis 28, 30 og 32 prosent.

De eldre føler seg mindre ivaretatt enn de yngre. 64 prosent av dem over 65 år mener politikerne ikke bryr seg, mot 56 prosent i aldersgruppen 16–29 år. Skepsisen øker gradvis med alderen.

På spørsmål om hva som er viktig for å opprettholde demokratiet, kommer frie valg øverst; 86 prosent sier dette er svært viktig. 75 prosent svarer «at mediene kan rapportere uten påvirkning fra regjeringen». Både beskyttelse av minoriteters rettigheter og opposisjonens frihet til å kritisere regjeringen regnes som svært viktig av 66 prosent av de spurte.

Menneskeretter på topp
Ni av ti (88 prosent) sier menneskerettighetene er viktige for å skape et mer rettferdig samfunn.

68 prosent er enige i at enkelte utnytter disse rettighetene, mens så mange som 33 prosent – en tredel av de spurte – mener menneskerettighetene bare tjener dem som ikke fortjener det, som kriminelle og terrorister.

Omkring en firedel av de spurte, nærmere bestemt 27 prosent, er bekymret for at dommere ikke kan gjøre jobben sin uten påvirkning fra myndighetene.

– Undersøkelsen viser sterk støtte til menneskerettene, men denne støtten er ikke jevnt fordelt i samfunnet. Det kan gjenspeile følelsen av at man ikke henger med, heter det i konklusjonen fra rettighetskontoret.

Folk som sliter økonomisk, ikke har jobb og har lavere utdannelse, trekkes fram som grupper som til dels tviler på om de nyter godt av de samme rettigheten som andre, står det i rapporten.

Korrupsjon
Undersøkelsen viser også at korrupsjon er utbredt og til dels aksepterte mange steder.

I hele EU svarer 35 prosent at det av og til er greit å gi en gave eller gjøre en tjeneste for en tjenestemann dersom man vil ha noe gjort raskt. I Portugal og Finland er det henholdsvis 15 og 16 prosent som har denne holdningen, mens den er langt mer utbredt i Slovakia (61 prosent) og Tsjekkia (59 prosent). Også i Kroatia og Frankrike anser rundt halvparten – 53 og 48 prosent – at dette er greit.

– Antallet som føler seg desillusjonert når det gjelder korrupsjon og hvordan samfunnet fungerer, bør få EU-landene til å handle, sier FRA-direktør Michael O’Flaherty i en kommentar til undersøkelsen.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!