Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó

Norge, Sverige og Danmark kritiserer utviklingen i Ungarn, som mandag slo tilbake og kalte de tre nordiske landenes ambassadører inn på teppet.

De tre nordiske landene kritiserer i et felles brev de utvidede fullmaktene statsminister Viktor Orbán har sikret seg under koronautbruddet. De innebærer at han på ubestemt tid kan styre ved dekret, uten å måtte gå veien om nasjonalforsamlingen.

– Selv i en nødsituasjon må rettsstatens prinsipper råde, heter det i brevet.

De nordiske utenriksministrene stiller seg bak bekymringene Europarådet ga uttrykk for i et brev til Orbán i mars.

Proporsjonale og tidsbestemt

– Vi støtter også rådets påminnelse om at tiltak medlemslandene innfører i de rådende omstendighetene, må være i tråd med både nasjonale grunnlover og internasjonale standarder og oppfylle essensielle demokratiske prinsipper, heter det videre i det fellesnordiske brevet.

Ministrene skriver videre at tiltakene må være proporsjonale og tidsbestemt.

Noe av kritikken mot Orbáns utvidede fullmakter er nettopp at de ikke har noen utløpsdato, men de kan rett nok trekkes tilbake av nasjonalforsamlingen. Der har imidlertid Orbáns parti Fidesz og støttepartiet KDNP to tredels flertall.

Vil ikke belæres

Kritikken fra Danmark, Sverige og Norge ble ikke godt mottatt i Budapest. Mandag ettermiddag ble de tre landenes ambassadører kalt inn på teppet i ungarsk UD.

Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó kom søndag og mandag med flere krasse utfall mot de nordiske landene, blant annet på Facebook der han skriver at han fraber seg «stakkarslig og hyklersk belæring utenfra».

– Vi kan selvsagt trekke på skuldrene av dette, men vi representerer tross alt en nasjon som er mer enn tusen år gammel. Ingen kan stille spørsmål ved Ungarns demokratiske natur og det ungarske folks mulighet til å bestemme over seg selv, fastslår Szijjártó.

Berettiget kritikk

Sveriges utenriksminister Ann Linde fastholder at kritikken er berettiget.

– Det vi har sagt i vårt brev, er at man må følge demokratiske prinsipper. Unntaksbestemmelser må ha en tidsavgrensning og være proporsjonale, sier hun til TT.

– Vi mener at det fins grunn til uro og det er derfor vi vil påpeke dette, sier hun.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod, som tok initiativet til det fellesnordiske brevet, står også fast på kritikken mot Ungarn.

Bekymret

– Vi har lenge vært bekymret over utviklingen i Ungarn i forhold til helt grunnleggende verdier, sier han til Ritzau.

– Dette er en bekymring som jeg har reist løpende i EU, i bilaterale samtaler og senest nå i vårt fellesnordiske brev. Det er helt avgjørende at dette temaet blir diskutert, sier Kofod.

Ytringsfrihet og fri presse

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har ikke kommentert Ungarns sterke reaksjon på det fellesnordiske brevet, men kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm bekrefter at Norges ambassadør i Budapest, Olav Berstad, sammen med sin svenske og danske kollega mandag ble innkalt til ungarsk UD.

– Ambassadørene gjentok de nordiske landenes bekymring knyttet til den ungarske fullmaktsloven, særlig at de ekstraordinære fullmaktene ikke er begrenset i tid. Viktigheten av ytringsfrihet og en fri presse i krisetider ble også understreket. Ambassadørene uttrykte også sin bekymring for de bredere, systematiske endringene i Ungarn, opplyser Helstrøm.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.