Sakset/Fra hofta

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er begeistret over den nye verktøykassa. Hun er samboer med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. Foto: Mimsy Møller/Scanpix

Fra og med 1 januar er bedrifter pliktig til å gi detaljerte redegjørelser om ikke bare antall kvinner, men lønnsforhold og plassering i hierarkiet.

Den norske stat tror idealer kan realiseres ved tvang. At det går noe tapt i prosessen – noe som kan kalles frihet – synes ikke å affisere hverken Storting, regjering eller Likestillingsombud.

* Lønnsforskjeller: De må legge fram en lønnsstatistikk som ikke bare viser gjennomsnittet i bedriften, men som sier noe om lønnsnivåene for henholdsvis kvinner og menn på ulike nivåer i bedriften.

* En oversikt over hvor i bedriftshierarkiet henholdsvis menn og kvinner er innplassert.

* Oversikt over hvem som tar ut foreldrepermisjon i bedriften og i hvor mange uker.

* En oversikt over deltidsbruk og ufrivillig deltid.

– Dette blir et kjempeviktig likestillingspolitisk verktøy som vi er veldig glade for å få på plass. Det vil gi arbeidsgivere en bevissthet om eventuelle skjevheter, og det kan bli et viktig verktøy for de tillitsvalgte, sier Hanne Bjurstrøm til NTB.

Det sier seg selv at så detaljerte styringsverktøy griper direkte inn i driften av virksomheten. I tillegg kommer alt ekstraarbeidet med å føre og sende inn rapporter, en kostnad bedriftene må bære selv. Staten må ansette flere, men det betyr mindre. Det er skattebetalerne som betaler, ikke Hanne Bjurstrøm og hennes stab. Den bare vokser med flere oppgaver.

Veksten i den administrative staten er blitt en trussel ikke bare mot velferdsstaten, men mot demokratiet. Gode formål har automatisk grønt lys.

Også hos mediene. Særlig hos dem. Dette tiåret har mediene blitt klakører for en politisk korrekthet som tror på tvang. Mennesket skal oppdras. Hvis det er gjenstridig og uregjerlig, må det mer tvang til.

Gebyret for å utebli fra politiklinisk behandling øker fra 1. januar fra 700 til over 1.000 kroner. Vi forstår problemet med manglende oppmøte, men er det ikke andre måter på løse det på? Vil de som ikke har reagerte på 700 kroner, virkelig respondere når gebyret tipper 1.000? Staten vil oppdra borgerne moralsk, men selv anstrenger den seg ikke for å forstå.

-Be de tillitsvalgte kreve kontroll

Som alle røde byråkrater kan ikke Bjurstrøm få nok kontroll. Det betyr mer makt til henne.

I utgangspunktet gjelder de nye kravene kun bedrifter med mer enn 50 ansatte, men de kan også omfatte bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom de tillitsvalgte krever det.

Bjurstrøm oppfordrer fagforeningene til å kreve rapportering også i mindre bedrifter.

– Dette er viktig, for de fleste i Norge jobber i små eller mellomstore bedrifter, påpeker hun.

Framover må bedriftene melde fra om likestillingstilstanden annethvert år i sine årsrapporter.

Kontrollfreak

Trine Schei Grande elsker også systemer og kontroll med borgerne. Kjønnsstatistikk er som manna fra himmelen:

Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sier hun håper de nye rapporteringskravene kan bli et viktig verktøy som kan bidra til å redusere kjønnsforskjellene mellom kvinner og menn

– Vi vet at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fortsatt er en av våre viktigste likestillingsutfordringer. Hvis en mann og en kvinne stiller 100 prosent likt med tanke på utdanning, erfaring og jobb, vil fortsatt mannen i snitt tjene 6,5 prosent mer enn kvinnen, sier Grande.

– Kartleggingen kan gi arbeidsgiverne grunnlag for å vurdere om det er risiko for lønnsdiskriminering. Og jeg håper den kan gjøre systemene for lønn mer gjennomsiktig, sier likestillingsministeren.

Problemet er verktøyene

Foreløpig får ikke bedrifter som ikke lever opp til idealene om større balanse, noen reaksjoner. Men når materialet foreligger er det opp til politikerne å vedta frister for bedre balanse og gebyrer for de uforbederlige.

Dette er oppskriften på en formynderstat og til slutt et diktatur.

Den modell som begynte med rasisme og diskriminering og som nå er blitt til handlinsplaner mot muslimhat, kan brukes på alle områder der stater ønsker å forme borgerne.

Det mest opplagte feltet er miljø. Miljøkrav kan omfatte nærmest alt mennesket foretar seg.

Til slutt er det bare tankene du har for deg selv. Men du skal ikke være for sikker på de heller.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!