Fem afghanske asylsøkere har tapt ankesaken i Høyesterett, som legger beviskravet til fastsettelse av alder på laveste nivå. Høyesterettsdommen som falt torsdag, avklarer at det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt, skal legges til grunn i slike saker.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.