(illustrasjonsfoto)

Norge (UNE) mente at de fem asylsøkerne var over 18 år. Selv hevdet de at de var under 18. Staten tapte i Oslo tingrett i november, men har nå anket.

– UNE anker fordi vi har et annet syn på hva som er riktig juss og riktig resultat, sier seksjonssjef Ingun Marie Halle i Utlendingsnemnda (UNE) til NRK.

UNE varslet anken allerede da dommen var klar i slutten av november i fjor, men den ble ikke levert før i januar.

Afghanernes advokat, Jostein Løken, sier anken var som forventet, og at det er åpenbart at staten anser dommen som prinsipiell.

De fem mannlige afghanske asylsøkerne saksøkte staten ved UNE for bruk av alderstesting i asylvurderingen, som gjorde at de fikk nei på sine asylsøknader. Staten tapte saken fullstendig.

«Retten har konkludert med at Utlendingsnemndas avgjørelser i samtlige fem saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum og uriktig bevisvurdering. Det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette. De konkrete aldersvurderingene i samtlige fem saker er uriktige», het det i Oslo tingretts vurdering i slutten av november.

De fem afghanske borgerne kom til Norge hver for seg mellom 26. juli og 1. oktober 2015. Samtlige sa ved ankomst at de var 15 eller 16 år gamle. Høsten 2015 ble det gjennomført medisinsk aldersundersøkelse av dem, der utlendingsmyndighetene konkluderte med at fire av dem var over 18 år, og at én var over 17 år.

Saken er svært spesiell. Alderssaker har tidligere vært prøvd for retten når det gjelder fengslinger, men aldri før har asylsøkere saksøkt staten for å gjøre aldersundersøkelser ugyldige, som en del av prosessen med sine asylsøknader, ifølge asylsøkernes forsvarere.

De mener saken kan få betydning for praksisen med å aldersteste asylsøkere.

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut her. (Document forlag)