I Europa snakkes det mye om at det vil oppstå islamistiske partier. I USA er alliansen mellom sosialisten Bernie Sanders og islamisten Ilhan Omar et faktum. Bernie Sanders lover å slette studentgjelden og fri universitetsutdannelse. Omar sa fri innvandring og gratis helsevesen representerer det sanne USA. For en del millenials lyder dette innlysende. Fra møtet i Williams Arena på University of Minnesota i Minneapolis 3. november 2019. Foto. Caroline Yang / Reuters / Scanpix.

Under et folkemøte i Minneapolis søndag ropte mengden «Lock him up», «Lock him up». På talerstolen sto Bernie Sanders og Ilhan Omar. De gjorde ikke noe forsøk på å stanse ropene.

Da Trumps publikum ropte «Lock her up», ble han kritisert i skarpe ordelag av liberale medier for ikke å irettesette dem.

Men det gjelder en annen lov for Trump:

At no point did either Omar or Sanders attempt to stop attendees from shouting «Lock him up» whenever Trump was invoked. Last year, CNBC’s John Harwood had predicted that «any serious Democratic candidate will make a point of shutting down» such chants directed at the president.

Det gjelder en lov for Loke og en for Tor.

Det blir stadig tydeligere, på område etter område.

Manipulasjon og løgner

I Kongressen hevder Demokratene at de følger samme prosedyre som under de to foregående riksrettsprosesser mot Nixon og Clinton. Det er løgn. Demokratene og Adam Schiff har kjørt hele prosessen bak lukkede dører. Schiff har endog avskåret vitner fra å svare på spørsmål fra Republikanerne. Når John Ratcliffe (R-TX) stiller et spørsmål griper Schiff inn. Ratcliffe er tidligere statsadvokat og kan prosedyre.

Sist torsdag sa Demokratene at prosessen skulle bli offentlig. Ingen Republikaner stemte for. Hvorfor ikke? Fordi det står med liten skrift at Schiff har veto over alle vitner. Demokratene har allerede signalisert at den såkalte varsleren, CIA-analytiker, Eric Ciaramella, ikke vil bli innkalt. Men hans advokat Marc Zeid tilbød i går at han kunne svare på skriftlige spørsmål. Under ed. Men selve det fysiske nærværet er helt avgjørende for å kunne ha en utveksling. Ciaramella er ingen egentlig varsler. Hans innrapportering baserer seg på annen- og tredjehåndsinformasjon.

Hvis han fikk et ansikt i en åpen høring ville det bli åpenbart at Demokratene forsøker å avsette en sittende president basert på vitnemål fra en annenhånds kilde som har jobbet med Joe Biden og Susan Rice.

Når vi i tillegg vet at Ciaramella først var i kontakt med Adam Schiffs stab og at Schiff har rekruttert to av Ciaramellas kolleger i National Securty Council, forstår vi at denne prosessen er

  1. Bukken som passer havresekken
  2. Demokratene vil ha bukten og begge endene.

Det vil de selvsagt fordi hvis de lar prosessen gå fritt vil den løpe løpsk og deres manipulasjon vil bli avslørt.

Obama er sjefskurken

Men denne manipulasjonen gjelder ikke bare dagens Demokrater. Den gjelder også Obamas Hvite hus.

Den 5. januar 2017 var det et møte i Det hvite hus ledet av Obama selv, med Joe Biden, nasjonal sikkerhetsrådgiver Susan Rice, visejustisminister Sally Yates og FBI-sjef James Comey der tema var russisk påvirkning av valget. Steele-rapporten var tema. Den påsto at Trump i «minst fem år» var blitt kultivert av russerne. Dagen etter skulle e-sjefene orientere Trump om russisk påvirkning og Comey skulle ta Trump til side og fortelle ham om Steele-rapporten.

Det fremgår av ombudet for FBI og Justisdepartementet, Michael Horowitz’ rapport om Comeys hemmelige memorandumer at møtet var en felle. Comey skulle forsøke å lure Trump til å avsløre seg selv. I rapporten står det at Trump da han var i Moskva hadde sex med to russiske prostituerte i samme seng som Obama brukte da han var på besøk. Kanskje Comey hadde en vill drøm om at Trump skulle si noe avslørende?

Men Trump gjorde ikke det. Han ble i stedet forbannet.

Tilbakedatering

To uker senere, på innsettelsesdagen, 20. januar, skriver Susan Rice et brev til seg selv der hun siterer Obama på at alt skulle gjøres «etter boka». Dette brevet har vakt mistanke om at ting ikke ble gjort etter boka. Hvorfor har en tjenesteann behov for å slå fast noe som er opplagt to uker etter et møte?

Ut fra hva vi nå vet er mistanke blitt til visshet: Obama ledet en operasjon mot rivalen og etterfølgeren som var alt annet enn etter boka og det er dette som er ved å komme for en dag.

Det vil ødelegge Obamas rykte og det vil ytterligere polarisere USA. Demokratene vil oppleve det og fremstille det som et angrep på dem selv.

Slik går det når man vil ha monopol på sannheten, også når den er en løgn.

Helt orwellsk

Da blir sannheten «et angrep».

Den samme dynamikken gjelder for venstresiden også i Europa. Hvis noen pirker borti deres dobbeltmoral og hykleri, er det «et angrep». De vil ha seg frabedt at andre definerer hvem de er og hva de gjør. Selv gjør de det med den største selvfølgelighet om motstanderne, og gjør det med de verste adjektiver, hvis de ikke føyer seg.

Foreløpig er USA det mest avanserte stadium av denne radikaliseringsprosessen.

Det går en tråd fra Obama til Ilhan Omar og BernieSanders. De representerer den radikalismen som ikke kjenner noen annen sannhet og rett enn deres egen.

Retten finnes bare innenfor og gjelder ikke dem utenfor

Derfor var det utenkelig for noen av dem å be mengden ikke rope Lock him up!. Det ville nemlig vært det samme som å ta hensyn til Trump og behandle ham som et menneske. Å likebehandle ham med Hillary. Det er umulig ut fra Omar og Sanders ideologi. Retten finnes bare på en side.

Omar nektet å si Trumps navn. Han er den unevnelige.

Then, pointedly refusing to mention President Trump’s name, Omar continued: «The current occupant of the White House likes to talk about making America great. But, every action, and virtually every word out of his mouth, is an attack on the very values and ideals that make this country a beacon of hope for me and the people around the world.»

Kommunisme

Hvordan er disse idealene Omar går inn for? De består i rettigheter for alle. Alle har rett til å komme til USA og motta gratis skole og helsehjelp.

Even as she accused Trump of «coddling» white supremacy, Omar insisted that Sanders’ proposals — such as free college and government-sponsored health care for everyone, including illegal immigrants — were not «radical.»

«These are values that have been enshrined in the Universal Declaration of Human Rights for decades,» Omar claimed, referring to the United Nations document. «But, here is the cold truth: We can’t achieve any of these goals if we don’t build a movement that is representative of all of our aspirations, all of our pain, and all of our shared trauma.»

Ekstremt binært: Godhet vs ondskap

Omar sier ting så rett ut at han blottstiller hva Demokratene har blitt. Hun spissformulerer nazi-kortet.

Later on, still without mentioning the president’s name, Omar incorrectly claimed that Trump called neo-Nazis «very fine people» — a suggestion that White House officials repeatedly stressed was taken out of context.

Dette er en referanse til at Trump nektet å fordømme kun en side i Charlottesville i august 2017. Han sa det var voldsmenn på begge sider og også bra folk på begge sider. Dette har Demokratene gjort til at han sa nynazistene var bra folk.

Joe Biden har utnyttet og sitert Trump på det samme. Trump nekter å bøye seg for politisk korrekthet og har tjent på det.

Leser terrenget

En ny meningsmåling blant 8.000 amerikanere hvor de skulle rangere hva de anså for det største problemet, satte politisk korrekthet øverst.

Derfor trosser Trump Demokratenes forsøk på å gi ha munnkurv.

Trump har fått Demokratene til å selvradikalisere. Sanders og Omar er en forening av sosialisme og islam.

Det er en underlig allianse og en budbringer om hva som vil komme i Europa:

Offentlig lynsjing

Sanders står ikke tilbake for Omar:

Then, he unloaded a series of superlatives, punctuated by audible boos. «It gives me no pleasure to tell all of you what you already know: that today, tragically, we have a president of the United States who is a pathological liar — who is running the most corrupt administration in history, who has obstructed justice, who has used his office for personal gain, who has threatened to withhold national security funds from an ally in order to improve his political chances.»

Before calling Trump a racist, sexist, bigoted homophobe, Sanders remarked, «This is a president who deserves to be impeached, and will be impeached.»

Det var nå mengden brøt ut i «Send ham i fengsel» og Sanders sa ikke ett ord.

As the crowd erupted in a «Lock him up» chant — in a reference to the «Lock her up» chants at Trump rallies, typically directed at Hillary Clinton — Sanders stood by the microphone and didn’t try to interrupt.

Et nytt paradis

Sanders lovte så å forene amerikanerne. Det var som tatt ut av Animal Farm av George Orwell: Firbente er bra, tobente dårlig.

«Vi skal ha fellesskap», underforstått: men bare mellom våre egne. Det finnes ikke noe fellesskap utenfor.

Dette er sosialisme og islam i praksis.

Omar ville mobilisere arbeiderklassen for  å velte Trump og «imperialismen».

«mass movement of the working class» is needed to take down President Trump and end «Western imperialism,» as she put it.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!