Joe Biden sier at han ikke snakket forretninger med sønnen Hunter. Så dukket dette bildet opp på Tucker Carlson Tonight. Det viser Joe og Hunter sammen med Devon Archer som var Hunteres bussinespartner og en i styret for gasselskapet Burisma. Hvor sannsynlig er at det at Joe ikke snakket med Hunter om Ukraina? Hunter fikk 50.000 dollar i måneden for en styreplass som han ikke hadde noen forutsetninger for.

Varsleren som har utløst Demokratenes riksrettsprosess mot Trump har jobbet med Joe Biden, har washingtonexaminer.com funnet ut.

Det er kjent at han er en CIA-analytiker som har jobbet i Det hvite hus, og for den nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han skal også være en registrert Demokrat.

Varslerens egen advokat Mark Zaid har selv innrømmet at varsleren har hatt forbindelser til en av Trumps utfordrere.

The 2020 Democratic candidate with whom the CIA whistleblower had a «professional» tie is Joe Biden, according to intelligence officers and former White House officials.

Lawyers for the whistleblower said he had worked only «in the executive branch.» The Washington Examiner has established that he is a career CIA analyst who was detailed to the National Security Council at the White House and has since left. On Sept. 26, the New York Times reported that he was a CIA officer. On Oct. 4, the newspaper added that he «was detailed to the National Security Council at one point.»

Ombudet for e-tjenestene, Michael Atkinson, røpet for en kongresskomite at varsleren hadde hatt forbindelse til en av Demokratenes kandidater.

A retired CIA officer told the Washington Examiner, “From everything we know about the whistleblower and his work in the executive branch then, there is absolutely no doubt he would have been working with Biden when he was vice president.»

Hvis det er Joe Biden synker varslerens troverdighet. Biden far og sønn sitter til halsen i korrupsjon i Ukraina. Anti-Trump-mediene forsøker å glatte over, men Biden gjør det verre ved å sende brev til mediene om at de ikke skal intervjue Trumps advokat Rudy Giuliani, og nå senest ved å kritisere New York Times for å trykke en artikkel av Peter Schweizer om Bidens Ukraina-bussiness.

Biden har også reagert med aggresjon på spørsmål om Ukraina. Dermed bekrefter han at det er spørsmål han ikke ønsker å besvare og han vil istedet stoppe munnen på mediene.

Peter Schweizer er høyst respektert. Han skrev boken Clinton Cash om Secret Empires om hvordan Clintons, Bidens, men også Senatets flertallsleder Mitch McConnell er blitt rike ved å bruke sin posisjoner til å melke utenlandske forbindelser.

Trump hamret Biden under et stort rally i Minneapolis i natt. Han sa at disse politikerne er blitt rike på USAs bekostning. Bidens sønn, Hunter, var med faren til Beijing på Air Force 2. Etter at han kom hjem investerte Bank of China 1.5 milliard dollar i det hedgefondet han og John Kerrys stesønn hadde etablert.

Tror dere virkelig at Biden er mannen som kan forhandle med kineserne, spurte Trump.

Mannen med ansvar for riksrettsprosessen, Adam Schiff, har rotet det til for seg ved å lyve om forbindelsen til varsleren. Til å begynne med sa han at de ikke hadde hatt kontakt med varsleren, men så frem til å intervjue ham.

Så viser det seg at Schiffs team har hatt møter med varsleren lenge før saken ble kjent. Ikke bare er Schiff tatt i løgn. Han er blitt vitne i saken og dermed inhabil. Han burde trekke seg som leder av høringene.

Under Kavanaugh-høringen kom det frem at Demokratene hadde regissert varsleren Christine Blasey Ford. Schiff hadde hatt 30 timers møter med henne.

Den høringen foregikk i Senatet i åpenhet. Nå er det Demokratene som kontrollerer Representanees hus og styrer høringene.

Schiff har stevnet energiminister Rick Perry, Trumps advokat Rudy Giuliani og en rekke andre Hvite Hus-medarbeidere. Det hvite hus har nektet dem å møte. En av begrunnelsene er at Demokratene ikke følger reglene for riksrett. Det skal legges frem som vedtak i plenum som huset så stemmer over. Et slikt vedtak utløser rettigheter for presidenten og Republikanerne har også rett til å innkalle vitner.

Demokratene kjører det hele som deres show. De bestemmer om høringene skal lukkes.

Problemet for Demokratene er at velgerne ikke lenger stoler på dem. Det har kommet frem for mye om deres renkespill.

Schiff har antydet at varslerens liv står i fare. De vurderer derfor å la ham vitne bak lukkede dører, med maske og stemmefordreier. De forstår ikke at dette også kan tolkes som at deres vitne ikke tåler å stå frem i full offentlighet.

Anonyme anklagere hører ikke hjemme i en rettsstat.

Det kommer stadig drypp-drypp informasjon som viser at reglene bøyes og bendes for å ramme Trump: Reglene for varslere sier at man kun kan varsle om noe man er førstehåndsvitne til. Varsleren er annenhåndsvitne. Den juridiske avdeling i justisdepartementet ville avvise klagen. Men ombudet for e-tjenester, Atkinson, endret reglene slik at man kunne akseptere annenhåndskilder.

Det gjør troverdigheten til en farse, for det er umulig å vurdere sannhetsgehalten i annenhåndskilder.

Justisminister William Barr skal snart legge frem en ny rapport fra ombudet for FBI og justisdepartementet, Michael Horowitz, om overvåkingen av Trump-kampanjen. Vi vet allerede at FBI leverte søknader om overvåking basert på uverifisert materiale, de såkalte Steele-rapporten. Men saken får en annen tyngde når den har justisdepartementets segl.

Og det er bare begynnelsen.

Det er mange som mener at både Mueller-etterforskningen og Ukraina er desperate forsøk på å virvle opp så mye støv at velgerne blir distrahert når rapportene legges frem.

Men Demokratene er ikke dyktige nok. De roter det til for seg.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂