Menneskenaturens svakheter, som sansen for personlig prestisje, står i veien for idealstaten, advarte Platon. Opplysningstiden unnfanget likevel troen på Fremskrittet som historisk lovmessighet. Utopiske ideologiers massemord fjernet ikke den troen. Nå som før er Fremskrittstroen selvforherligende: Reaksjonære krefter skal bekjempes. Dagens hovedfiender er nasjonalisme og populisme. Planen kan vanskelig lykkes.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.