Nytt

Det konservative parlamentsmedlemmet Phillip Lee har skiftet side og gått til de EU-vennlige Liberaldemokratene. Dette betyr at Storbritannias statsminister Boris Johnson ikke lenger har flertall i Parlamentet. Og dette har skjedd bare minutter før vi venter på aksept på en avstemning over en ny No-Deal lov som eventuelt finne sted imorgen kveld.

Phillip Lee er tidligere justisminister og har uttalt at han vil ha en ny folkeavstemning om Brexit.

Phillip Lee defected from the Tories to join Lib Dem leader Jo Swinson

Phillip Lee gikk over gulvet til den andre siden og satte seg med Liberaldemokratenes leder Jo Swinson.

Boris Johnson har truet de konservative parlamentsmedlemmene med utkastelse fra partiet hvis de stemmer sammen med Jeremy Corbyn og Labour. Hvis Remainerne får aksept for å stemme over en ny No-Deal lov og vinner denne så vil den gå direkte til Overhuset for avstemning der. Hvis Remainerne ikke får aksept for avstemning over ny lov, så er mistillitsforslag mot Boris Johnson det neste skritt.

Speakeren John Bercow tilhører Remain-siden og det er usannsynlig at han sier nei til å stemme over et lovforslag om No-Deal og en utsettelse av Brexit.

Boris Johnson gjentok idag at han ikke ønsker å lyse ut nyvalg.

Flere av de konservative medlemmene stemmer imot brexit-resultatet fra sine egne valgkretser. I et intervju med Sky News sier Phillip Lee at han fremdeles representerer velgerne i sin valgkrets. Han sier at han er valgt for å ta valg på deres vegne. Phillip Lees valgkrets, Bracknell, stemte for brexit i 2016. Han stemmer altså imot sin egen valgkrets. Etter folkeavstemningen i 2016 hvor 53,2% i hans valgkrets stemte Leave, kommenterte Phillip Lee:

«The British people have spoken. It is now the duty of all Parliamentarians to respond.”

Remainerne gjentar til stadighet at det Boris Johnson gjør er udemokratisk. Men selv vet de bedre enn velgerne og stemmer på en måte som ikke representerer dem.

Problemet med brexit har hele tiden vært at flertallet av parlamentsmedlemmene ikke ønsker å forlate EU.

Debatten pågår live nå.

BBC

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!