Folk samler seg ved Lincoln Memorial på the National Mall for å høre Trumps tale på Independence Day. Amerikanerne er patrioter og det går ut over partipolitiske grenser. Ved å unngå politiske utfall, appellerte Trump til et mye større publikum. Foto: Susan Walsh/Reuters/Scanpix

Donald Trump minner amerikanerne på hvor de kom fra, hva Amerika står for: USA er bygget på ideer, kun ved å bekrefte disse ideene vil nye innbyggere bli amerikanere. Patriotversjonen krever oppofrelse. Det var det Trump minnet om under paraden Salute to Patriotism 4. juli: Alle heltene, store og små, som har bygget Amerika.

Fremgangen under Trump bidrar til å løfte Amerika, ikke bare økonomisk. Trump snakker i flertallsform og han unnlater å polemisere. Langt inn i Demokratenes rekker  og Trump-hatende medier vakte talen bifall.

Det er et tegn på at Trump sakte, men sikkert, vinner en posisjon som president. Det er velgerne i sentrum, de uavhengige som sitter på vippen i november 2020.

Den amerikanske eksepsjonalisme er sentrert rundt troen på at USA er noe spesielt. Ingen annen nasjon har klart å bygge en demokratisk republikk på ideer som er velfungerende og dynamisk.

Grunnen til suksessen skyldes den geniale maktfordelingen grunnlovsfedrene trakk opp. Den franske samfunnsgeografen Alex Tocqueville spådde at demokratiet ville ødelegge seg selv ved flertallsstyre. Men grunnlovsfedrene la inn sperrer på mange nivåer, som valgmannskollegiet. Hvis det kun var kjøttvekta som telte ville Øst og Vestkysten styre det hele.

Amerikanerne forstår ikke det parlamentariske system, men sperregrenser og proporsjonal mandatfordeling skal hindre at store befolkningssentra overstyrer distriktene.

At Demokratene etter november 2016 har gått inn for å avskaffe valgkollegiet og øke antall representanter fra de store delstatene, sier noe om hva de står for: Makt og makt alene. Demokratiet har alltid handlet om noe mer enn bare makt.

Amerikanerne har de siste to år sett hvordan Demokratene setter seg ut over alle regler og praksiser: De husker pøbelopptredenen under Kavanaugh-høringen i Senatet. Demokratene gir seg selv rett til å bryte alle regler. Vanlig lojalitet gjelder ikke for dem.

Over tid synker dette inn hos den vanlige kvinne og mann. Inntrykkene av et parti ute av kontroll akkumuleres.

Demokratene vil ha åpne grenser og fri universitetsutdannelse og fri helsehjelp for alle, også illegale, dvs de vil avskaffe begrepet.

Selv innfrielsen av ett av kravene vil senke amerikansk økonomi.

Det at Demokratene har over tyve kandidater som konkurrerer gjør et overveldende inntrykk: Når utspørreren spør om de går inn for gratis helsevesen og alle rekker opp hendene, gir de Trump en stor gavepakke. Alt de har sagt i tidens løp, blir vanskelig å løpe fra.

Demokratene kunne ha besinnet seg etter 8. november 2016. De kunne ha gått i seg selv: Velgerne befant seg et helt annet sted enn vi trodde. Hva er det vi har gjort feil?

Men Demokratene klarte ikke det. De forsøkte ikke en gang. I stedet gikk de til venstre. De så på Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som vil ha et sosialistisk USA.

Amerikanerne er instinktivt mot sosialisme, de forstår at den vil drepe høna som legger gulleggene.

Demokratenes radikalisering er en gavepakke til Trump. Han får et mye større felt å boltre seg på: Demokratene har gått sin vei.

Alle land synes de er spesielle, sa Obama og mente USA ikke var mer spesiell enn andre. Men det tror amerikanerne og Trump gjenoppliver denne patriotismen. Det at noen er villig til å ofre livet for andre mennesker som kommer fra en helt annen bakgrunn er unikt i historien. Det kalles greatness på amerikansk. American greatness.

Kontrasten til Europa er slående, og Trump kan nå bruke Europas problemer til å styrke den amerikanske patriotismen. For Europa praktiserer en annen eksepsjonalisme: Den universelle. Europa tror det kan bygge et samfunn bygget på mennesker fra hele verden som beholder sin kultur uten å overta europeiske verdier og lære Europas tradisjon. Europa får store grupper av mennesker som lever i strid med og i trass mot Europas verdier, som Douglas Murray sa da han var i Oslo. Det er et fenomen som er synlig i hele Vest-Europa. Sentral-Europa sier nei til å være med på dette eksperimentet.

De ideene Europas, les EUs ledere står bak er generelle og høytflyvende: Åpenhet og demokrati. De er forenlige med undertrykkelse og maktmisbruk, det ser vi igjen og igjen. Nå er det Sveits som Brussel, Berlin og Paris forsøker å tukte. Når deres interesser er truet bruker EU rå makt, slik de har gjort i Brexit-forhandlingene. Det er No Mr Nice Guy.

USA krever assimilering for å lykkes. Man må legge igjen sin egen kultur hjemme. Europa tror det kan skape en ny kultur der kulturer kan eksistere fredelig side om side. Alle kan se at det ikke fungerer.

Den amerikanske eksepsjonalisme vil bevise sin gyldighet og den europeiske, universalistiske vil vise sin mislykkethet. Europa beveger seg nedover i rasende fart. Det er uklart hva USA kan gjøre denne gangen. Det kan være en motvekt, først og fremst overfor udugelige europeiske ledere, uten evne til å lede. Men det er vanskelig å se for seg at det kan gripe inn militært som i første og andre verdenskrig.

Trump har voldt europeiske ledere bry fra første stund. Italia, Storbritannia og Australia deltok aktivt for å forhindre at han ble valgt.

Dagens konflikter er en kamp om hjerter og hjerne. Trumps USA ville gjort Europa en stor tjeneste hvis det grep inn overfor Big Tech og ga dem redaksjonelt ansvar, Da ville de ikke kunne sensurere og favorisere som de ville.

Det sier noe om Obamas USA at ytringsfriheten ikke betyr noenting når det gjelder å slippe til høyresiden. Utviklingen er kommet enda lenger i Europa, hvor det mangler motvekt,

Hvis USA kunne reversere den negative utviklingen på nett og gjeninnføre ytringsfrihet, ville det ha en uvurderlig betydning for Europa.

Det ville være en handling i pakt med USAs grunnleggelse som var mot tyranni.

 

 

En god beskrivelse av Europas utvikling finner du her:

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.