Sakset/Fra hofta

Norske medier har unisont brukt uttrykket «unntakstilstand» – martial law – om Trumps nødløsning for å finne penger til grensemuren. Unntakstilstand betyr at den utøvende makt får vide fullmakter til å suspendere de rettigheter borgerne vanligvis nyter godt av.

Martial law – ordet martial går på krig. Likevel har norske medier i lang tid brukt ordet «unntakstilstand».

Ordet unntakstilstand har en bestemt klang i venstreorientert mytologi. Essensen av «unntakstilstand» er general Augusto Pinochet som 11. september 1973 styrtet president Salvador Allende i et kupp. For anti-Trump-mediene er det viktig å knytte Trump opp til en slik høyreorientert autoritær tradisjon: Charlottesville var en merkesten, muslim ban en annen. Nå truer han USA med «unntakstilstand» – martial law. Det ligger en oppfordring til motstand i denne begrepsbruken. Foto: Stringer/Reuter/Scanpix.

Det er misvisende og svært tendensiøst. Den riktige betegnelsen er nasjonal krise. Dette er en lov som ble vedtatt i 1976 og første gang brukt i 1979, i kjølvannet av revolusjonen i Iran. Til samme er det erklært et femtitall krisetilstander og flere av dem står ved makt fremdeles. Dette kunne norske redaksjoner med letthet ha konstatert.

En av redaksjonene som fortsatt bruker ordet «unntakstilstand» er NTB:

President Donald Trump vil unngå en ny «shutdown» og i stedet erklære unntakstilstand ved grensa mot Mexico for å skaffe penger til sin planlagte grensemur. (…)

NTBs fortolkning ligger tett opp til Demokratenes. Den fremstår som den fornuftige. At Trump gjør det samme som Demokratene gikk inn for, forties.

Demokraten Nancy Pelosi, som er leder for Representantenes hus, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, kaller tiltaket en lovløs handling og et klart maktmisbruk.

– Det er et desperat forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra det faktum at presidenten brøt sitt løfte om at Mexico skulle betale for muren, sa de to i en felleserklæring.

– Dette er nok en demonstrasjon av president Trumps klare forakt for rettsstaten. Dette er ikke en krise, og presidentens forsøk på å piske opp frykt, gjør det ikke til en krise, sier de og gjør det klart at kongressen vil forsvare sin konstitusjonelle rolle som bevilgende myndighet.

NTB siterer AP som skriver om nasjonal krise og innrømmer at det er brukt av flere presidenter, bl.a. Obama mot svinepest. Men det sier seg selv at Obama ikke erklærte unntakstilstand mot svinepest!

En nasjonal unntakstilstand innebærer at Trump får utstrakt myndighet til å hente penger fra overalt på statsbudsjettet, inkludert fra forsvarsbudsjettet. 136 lover trer i kraft som gir ham slik myndighet.

Trump har selv sagt at det ikke er noe utenom det vanlige at presidenter erklærer unntakstilstand, og at hans forgjengere, både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, har erklært mange. Ifølge AP er det imidlertid svært uvanlig at en president erklærer unntakstilstand for å omgå Kongressen.

De gangene forgjengerne erklærte unntakstilstand, var spesifikt for å håndtere kriser utenlands, for eksempel for å hindre utenlandske interesser eller terrorrelaterte organisasjoner tilgang på penger.

Her innrømmer man at forgjengerne har gjort det samme, men mot mer alvorlige trusler enn grensekrenkelser. Dette er en politisk vurdering. Også AP er anti-Trump. Men NTB er verre som ikke får de grunnleggende begrepene på plass.

NRK hadde hentet inn en ekspert i morgensendingen som forklarte at det var nasjonal krise og ikke unntakstilstand det er snakk om. NRK Dagsnytt brukte derfor uttrykket nasjonal krise. Men NTB har ennå ikke fått det med seg, og dermed spres desinformasjonen til andre medier.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!