Dagens vestlige elite minner mer og mer om l'ancien regime, en elite som ikke tar signalene, men tvert om bekjemper det de ikke klarer å forstå, med alle midler. Dermed gjør de krisen fundamental. Til et spørsmål om være- ikke-være. De har makten og pengene, men det er også alt de har. Alle vi som har tenkt i dialektiske termer - hvordan aksjon føder reaksjon - og videre i en endeløs kjede, forstår at eliten er ute av stand til å se seg selv utenfra. De har brutt forbindelsen. De er ute av stand til å se seg selv med den andres øyne.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.