Sakset/Fra hofta

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er Regjeringens mest troende når det kommer til flerkultur. Men han må «løfte» flerkulturen på ryggen av de hatefulle, kun slik får den oppdrift. En ballong som stiger til værs på «oppvarmet» hat.

«Debatten om innvandring overdøves av de mest ekstreme synspunktene», hevder Sanner: De som sprer rasisme og splittelse angriper hjerte og lunger i det norske samfunnet

Allerede tittel og ingress er avslørende: Biologiske allegorier har ikke noe i en debatt om mennesker å gjøre. Hjertet og lungene i det norske demokratiet er åpenhet og debatt. Når Sanner går til angrep på deler av debatten har han ikke forstått noen ting.

Overdøves? Eller er det fordi det Sanner mener er ekstremt vinner debatten?

Sanner serverer stråmenn, og vi har hørt det utallige ganger. Det blir bare tammer og tammere:

Debatten overdøves dessverre av de mest ekstreme synspunktene – særlig i sosiale medier. På det ene ytterpunktet forfektes nasjonalistiske holdninger der Norge framstilles som et etnisk og kulturelt homogent samfunn, som forsøkes ødelagt av «de fremmede».

Dette er en karikatur. Sanner tilhører de pene menneskene i Høyre og mediene. De som elsker å bruke Nordisk Motstandsbevegelse og tilsvarende for å få frem kontrastene. Vi tror ikke Sanner er så dum og uvitende at han ikke vet dette. Vi tror han gjør det for å vinne debatten. Men oppnår det motsatte og viser at han undervurderer publikum.

Han er mot norsk nasjonalisme – uten å gi eksempler – men for balansens skyld er han også mot overdreven multikulturalisme:

I den andre ytterligheten er en blind multikulturalisme, der toleranse for ulikhet i realiteten blir normløshet og fare for parallellsamfunn.

Som eksempel på grensesetting nevner Sanner:

Regjeringen har for eksempel innført forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. Det gjør vi for å sikre god kommunikasjon og opplæring for alle elever og studenter. Men vi ønsker ikke et statlig klespoliti.

Nei, og av frykt for å være politi tillot man at niqab-bærere kunne bruke uniformen i pausene og til og fra skolen. Slik blir forbudet helt symbolsk. Et fikenblad.

Det Sanner overhodet ikke vil berøre er at de som i dag kaller seg norske har helt andre verdier enn innfødte, og disse nye verdiene har fått innpass i norsk skole.

Sanner og rektor ved Jordal skole, Halvor Holm, er enige om en ting: islam og demokrati kan forenes. Uten problem. Det fremgår av det svaret Holm ga Hege Storhaug på spørsmål om det er ok å ha en lærer i chador; Afnan Ahmed, som dessuten nekter å håndhilse på menn.

Generelt kan jeg si at vi skal ha rom for forskjellighet blant våre ansatte, og at det å for eksempel bruke hijab ikke er uvanlig blant undervisningspersonell. Samtidig er det viktig at mine ansatte viser respekt og toleranse for kolleger, elever og foresatte.

Men oppegående mennesker har for lengst funnet ut at der hvor islam rykker inn, forsvinner mangfoldet ut. Sanner nekter å forholde seg til denne konflikten, som er den viktigste i vår tid.

I stedet gleder han seg over at vi har noe å lære av dem som forener både det norske og utenlandsk bakgrunn:

Kanskje har nettopp barn og unge, født og oppvokst i Norge, med to innvandrerforeldre, mye å lære oss om fellesskap og frihet i det moderne Norge. De som tar et sosialt kvantesprang inn i det norske samfunnet, gjennom sterkt driv mot utdanning. De som har med seg foreldrenes kultur, men som først og fremst føler seg norske og hjemme i Norge.

Men denne nye friheten har en tendens til å fortrenge alle andres frihet. Utdanning er ingen garantist for verdier, men Høyre og regjeringen fortsetter å klynge seg til denne overbevisningen. De kommer også til å nekte å erkjenne at de tar feil.

Mikael Jalving skriver i boken Danmark under angreb:

Jalving: Når jeg skriver på min blog på jp.dk om konsekvenserne af den muslimske indvandring, så svarer nogle af mine læsere med deres egne aha-oplevelser som er interessante i sig selv. En fortæller hvordan han flere gange er blevet passet op af invandrerdrenge. Drenge, ikke fyre, – 12,13 og 14 år. En anden, der gennem sit arbejde oplever, hvordan islam udvikler sig til en selvstændig industri indenfor socialt arbejde med tolke, konsulenter og såkaldte brobyggere, beretter, at presset fra muslimer i Danmark ikke kun har med imamer, bander og kriminalitet at gøre, men også kommer fra velartikulerede muslimske kvinder i job. Hun omtaler det som sharia light. De muslimske kolleger bliver mere og mere hellige og mere og mere kritiske over for Danmark. Ja, min egen tandlæge, som er iraner, fortæller, at hun sågar er stødt på en etnisk dansk tandlægeassistent, der er konverteret til islam og i fritiden arbejder for at vinde konvertitter. Islam er det nye sort! Attraktionen er åbenlys. Religionen lader til at udfylde et vakuum, en åndelig efterspørgsel, et behov for orden og tydelige regler, som vores sekulære samfund og al snak om demokrati måske slet ikke kan tilfredsstille.

Så lenge politikere som Sanner fortsetter å jatte med, er de tilretteleggere for islamisering og radikalisering, nå også i norsk skole.

 
 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.