Elever ved Fagerborg skole i Oslo på vei inn i skolebygningen om morgenen den 3. februar 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Regjeringen Solberg la fredag 26. mars kl. 12.00 frem en ny skolereform. Det er videregående skole som angripes, og endringene er dramatisk. Obligatoriske fag skal kuttes ned til norsk, engelsk og matte. Fellesfag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag, geografi, andre-språk og gym skal fjernes. Et nytt fag lanseres som utdanningsminister Guri Melby kaller et fag for fremtiden. Innholdet i dette faget skisseres å omhandle demokrati og likestilling samt at de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.

Begrunnelsen for reformen som brukes er angivelig å forberede elevene bedre til høyere utdanning. Fordypning i færre fag skal gi bedre ferdigheter i akademisk skriving og kritisk tenkning.

Utdanningsministeren påpekte på regjeringens pressekonferanse at videregående skole skal tilpasses mangfoldet og at det nye faget skal være allmenndannende. Videregående skole skal også tilpasses voksne. Videre ønsker man elevenes mulighet til fordypning, og at yrkesfagene skal styrkes. Norge trenger flere fagarbeidere. Regjeringen legger frem den største endring i skolen siden 90-tallet under navnet Fullføringsreformen, og lanseres i kjent stil med pompøs og besnærende semantikk: «med åpne dører til verden og fremtiden». Det er det reneste langskipet som skal seile. Denne regjeringen begynner å bli god på elendige tiltak kledd i fasinerende språkdrakt.

Tidsmessig dobbelt-kommuniserer regjeringen. På den ene siden inviterer ministeren til en bred og inkluderende prosess, på den andre siden vil de ha den gjennom i Stortinget i vår slik at den kan implementeres allerede i skoleåret 2022. Med en regjering på oppsigelse er det å spille hasard med kvaliteten på utdanningen til norske elever å skulle presse denne reformen gjennom i vårsesjonen.

Arbeiderpartiets Gudmund Hernes raserte yrkesfagene i den norske skole gjennom Reform 94. Derfor er det på høy tid at det kommer en ny reform som styrker yrkesfagene og gjør det lettere å komme ut i lære og få fagbrev. Norge vil trenge mange fagarbeidere fremover, og det er ingen grunn til at de skal gjennom teoretiske fag de ikke trenger. Påbygging i teoretiske fag kan man eventuelt selv vurdere senere i arbeidslivet. Det er videre en god tanke å gi fordypningsalternativer slik man faktisk hadde det i sin tid da man kunne velge handelsgym og bli blåruss eller ta språklinjen, naturfaglinjen eller samfunnsfaglinjen og bli rødruss. I dag kan man gå danselinje, idrettslinje, helsefag og en rekke andre alternativer på den videregående skole. Vi har et ganske bredt spekter av alternative fordypningsmuligheter, så det er ikke denne argumentasjonen som gir troverdighet til innsalget av dagens reformforslag.

Vi lever i kjølvannet av en betydelig fjernkulturell innvandring til Norge. Vi lever i et samfunn som generelt opplever en økende grad av subkulturer med synkende grad av fellesskap. Det multikulturelle og globalistiske samfunnet har vært en bærebjelke, bevisst av våkne politikere og ubevisst for sovende politikere, i flere tiår.

I denne konteksten er det nyttig å se tilbake på noe av den langsiktige utviklingen. Stortingsmelding nr. 39 (1973-2974) om innvandringspolitikk argumenterer for et flerkulturelt samfunn i Norge. Stortingsmelding nr. 74 (1979–1980) skisserer at likestilling mellom kulturer skal være et overordnet og bestemmende prinsipp. I 1995 kom en NOU under Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland hvor norsk kultur og europeiske verdier i praksis undermineres. Erna Solberg er norsk statsminister og leder samtidig FNs arbeid med innfasing av FNs Agenda 2030 som egentlig ingen vet helt hva innebærer og som aldri har blitt diskutert eller debattert i Norge. Ingen NOU, ingen partiprogram, ingen særskilt debatt og ingen folkeavstemning.

Skal Norge lykkes som samfunn i fremtiden uten en balkanisering grunnet multikulturalismens inntog, er det noen prinsipper som må legges til grunn. For det første må kulturrelativismens bedrag avsløres. Alle kulturer er ikke like og har heller ikke likt verdisyn, og det er ikke indifferent hvilken kultur man vokser opp i. Derfor er parallellsamfunn direkte destabiliserende for en nasjon. For det andre er det slik at uten å kjenne sine røtter vet man ikke hvem man er og istandsettes heller ikke med evne til å ta gode valg for fremtiden. For det tredje må man ha fellesarenaer hvor felles verdier og identitet formes. Skolen er en slik arena – og det vet regjeringen.

Denne reformen innebærer for fremtidens elever at fagene som gir dem kontakt med, forståelse av og kunnskap om våre røtter fjernes. Et nytt fag skal skape morgendagens menneske. Jeg får frysninger på ryggen.

Er det noe dagens oppvoksende generasjoner trenger, så er det fagene historie, samfunnsfag, geografi, kristendom og religion, samt antagelig fysisk fostring. Nettopp på den videregående skole, også for de voksne som skal ta denne, er det ekstremt viktig for nasjonens fremtid at det læres om vikingetiden, Bibelen, Romerriket, de gamle grekerne, Det bysantiske rike, middelalderen, reformasjonen, fremveksten av USA, franske revolusjonen, Magna Carta, britisk parlamentarisme, opplysningstidens filosofer, den industrielle revolusjon, ottomanske riket og ettervirkningene av 1. verdenskrig, Depresjonen, det glade 20-tall, 30-tallet, 2.Verdenskrig, den kalde krigen, Holocaust, Sovjetunionen, kulturrevolusjonen, Bokseropprøret i Kina og islams konflikt med Europa gjennom mer enn tusen år.

Alt dette er helt avgjørende for å forstå det norske samfunn og den verden vi lever i. Vi ønsker at fremmede og fjernkulturelle som kommer til Norge og skal bo her blir integrert. Da kan vi ikke røve fra dem den kunnskap de trenger for å besitte et minimum av forståelse for vårt samfunn. Og for etnisk norske er det svært viktig å kjenne sin historie og være stolt av den. Det gir identitet. Identitet gir trygghet.

Det er liten tvil om at det nye faget er et politisk korrekt fag hvor det globale mennesket skal dannes. Gjennom historie og samfunnsfaget legger man i dag grunnen for demokratiforståelse, og gjennom samfunnsfaget med sammenlignende kultur og politikk vil man forstå verdien av demokratiet.

Argumentet for det nye faget holder således ikke mål. Likestilling i Norge er i dag nødvendig særskilt for mannen og farsrollen. Det tror jeg ikke Melby og Solberg har tenkt å legge inn i sitt dannelsesfag. Klimareligionen skal gjøre sitt inntog i skolen, samtidig som det pågår debatt politisk om det såkalte grønne skiftet. Barn og unge har i dag klimaangst grunnet klimaalarmismen til MDG, Høyre, SV, V og KrF. Selv Arbeiderpartiet forstår mer enn disse, de er tross alt et gammelt industriparti.

Et stort tre må ha dype røtter. Det har ikke denne regjeringen forstått. Reformen er en nasjonal skandale og en skolepolitisk katastrofe. Min inderlige bønn er at Stortinget avviser reformen, og at velgerne den 13.september 2021 stemmer bare på partier utenfor Stortinget. Vi trenger i sannhet en systemreform i dette landet, og du får den bare ved å stemme nytt. Sett dagens karrierepolitikere fri. Dette er bare en av de mange ekstremt dårlige valgene for landets fremtid som dagens politikere har levert. At KrF er med på denne reformen er uforståelig.

 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.