Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) presenterer stortingsmeldingen om videregående opplæring i Marmorhallen i Oslo fredag 26. mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nok en skolereform er på trappene. Religion og historie skal nesten fjernes fra pensum på norske videregående skoler. Som erstatning skal det innføres et nytt, fremtidsrettet fag hvor elevene skal lære om klima, likestilling og demokrati.

Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen vil kutte ned antallet obligatoriske fag, skriver VG.

– Så langt har vi sagt at elevene skal ha matematikk, norsk og engelsk. I tillegg: et helt nytt fag, et fag for fremtiden. Her skal elevene lære om demokrati og likestilling, og de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, oppsummerer Melby.

Melby skal bruke viskelæret på andre fellesfag som kroppsøving, samfunnsfag, historie og religion. Elevene skal få større valgfrihet, basert på interesser og talent.

– I dag er kravene til studiekompetanse i stor grad basert på at elevene skal ha vært gjennom et visst antall timer i bestemte fag. Vi mener at det ikke er et godt uttrykk for hva som kreves for å være studieforberedt. I fremtiden skal det legges enda større vekt på ferdigheter som kritisk tekning og akademisk skriving og lesing. Dette er ferdigheter som kan øves opp gjennom å fordype seg mer i fag, sier Melby.

– Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

Alle regjeringspartier har stilt seg bak den nye innretningen. Men det blir fortsatt mulig å fordype seg i religion hvis elevene prioriterer det, sier Melby.

Svenske Skolverket har i flere omganger forsøkt å fjerne nasjonalsangen, Bibelen og antikk historie fra pensum. Sistnevnte ble stanset etter massive protester.

Antikken forsvinner fra historie­undervisningen i Sverige?

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.