I desember legger det svenske Skolverket sitt nye forslag om pensum for grunnskolen frem for Sveriges regjering. Nasjonalsangen og en rekke tradisjonsrike salmer er foreslått strøket fra musikkpensum for 1-3 klasse. Dette skriver Expressen.

For noe tid siden foreslo Skolverket å stryke antikken fra historiepensum, men forslaget møtte betydelig motstand og ble til slutt trukket. Nå prøver man seg altså på å kappe nasjonale strenger.

Men Skolverkets nya reviderade förslag till kurs- och ämnesplaner i grundskolan och sameskolan har fortsatt att väcka debatt.

Nu från tungt experthåll.

Det är Hans Albin Larsson, Skolinspektionens tidigare överdirektör, professor emeritus i historia och utbildningsvetenskap vid Jönköpings universitet, och före detta ordförande i Historielärarnas förening, som uttalar sig i Lärarnas tidning.

– Jag tror att de har haft ett gott uppsåt men det har ändå blivit helt fel. Skolverket borde ha begripit att förslaget skulle bli kontroversiellt.

– Det handlar om att ha en sorts grundläggande allmänbildning, säger han.

Hans Albin Larsson reagerer også sterkt på at begrep som middelalder, renessanse, barokk, opplysningstid, romantikk og stormaktstid er «støvsuget bort» fra studieplanen for historie.

Men även att namngeografin har skurits ned – och att nationalsången och psalmer strukits ur musikundervisningen på lågstadiet.

– Varför eleverna inte ska lära sig nationalsången i skolan förstår jag inte. Ingen tror väl sig vara förmer än någon annan för att man behärskar den svenska nationalsången, säger Hans Albin Larsson.

Skolverket skriver imidlertid på sine hjemmesider om at påstandene om å fjerne nasjonalsangen fra pensum er feilaktige:

Nej, men i musik föreslår vi formuleringen ”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider” istället för ”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna”. Det ger läraren ett större utrymme att anpassa musikval till musikaliska traditioner vid olika högtider. Landets musiklärare vet att nationalsången och de vanligaste psalmerna ryms inom ”musikaliska traditioner vid olika högtider”.

Det er altså i større grad lærerne som skal få avgjøre om nasjonalsangen m.m. er noe for elevene å bruke tid på. Når den demografiske-kulturelle utviklingen og medfølgende følelse av større eller mindre lojalitet til nasjonen Sverige er som den er, kan jo dette bli riktig interessant å følge med på.

 

 

Kjøp Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂