Den polske utdanningsministeren Przemyslaw Czarnek vil utvide undervisningen i historie på landets skoler. Elevene skal lære nasjonal stolthet, og forkaste skammens pedagogikk. De skal også lære hvordan EU har blitt omformet til en ulovlig institusjon. Foto: AP /Czarek Sokolowski /NTB

Polen vil lære historieelever at EU startet som et lovlig samarbeidsprosjekt, som delvis har utviklet seg til en ulovlig institusjon som til bryter sine egne avtaler og juridiske rammeverk.

Utdanningsminister Przemysław Czarnek ønsker å reformere landets utdanningssystem, og skifte fokus mot nasjonal stotlhet i stedet for å kultivere en skamkultur,  ifølge wnp.pl.

I et intervju med Radio Wrocław 18. mai sa Czarnek at alle normale land burde skryte av sine forfedre og deres prestasjoner, og erstatte skammens pedagogikk med stolthetens pedagogikk. Derfor endres pensum i historiefaget.

Elever ved ungdomsskoler i Polen skal få et økt antall timer med undervisning i historie, for å øke kunnskapen blant de unge om Polens bidrag til Europa. På denne måten vil polske myndigheter bygge opp nasjonal stolthet hos den unge befolkningen.

Om historiefagets behandling av EU sier utdanningsministeren:

Elevene skal lære om Polens tiltredelse av EU, Lisboatraktaten, Polens funksjon i EU, og utviklingen av EU fra en lovlig til en ulovlig enhet. For i dag er EU en ulovlig enhet som ikke adlyder sin egen juridiske ramme. Studenter må bli kjent med situasjonen vi er i.

Czarnek tenker nokså annerledes enn det vi så hos vår egen utdanningsminister Guri Melby (V), som forsøkte å avskaffe historiefaget for å erstatte det med et fremtidsrettet fag hvor elevene skulle lære om klima, likestilling og demokrati. Melby måtte trekke forslaget etter massiv kritikk.

Splittelsen mellom øst og vest internt i EU har vart i årevis. Særlig migrantkrisen skapte en politisk krise, da land som Polen og Ungarn ikke ville delta i en frivillig fordeling av det voldsomme antallet migranter som strømmet inn i Europa etter at krigen i Syria brøt ut.

Ungarns justisminister Judit Varga skrev nylig på Facebook at EU-parlamentet burde styrke grensene og stanse migrasjonen inn i EU, i stedet for å promotere multikultur.

«While the whole world is busy fighting against the coronavirus, in Brussels the left-wing parties have once again put the promotion of migration on their agenda. The Brussels elite, who are happy to promote multiculturalism, have discussed a new migration report, which does not even include proposals to strengthen border protection or stop illegal migration.»

Dette viser hvor langt Brussel har fjernet seg fra de reelle problemene vanlige europeere må slite med, mener Varga, som gjør sin posisjon helt klar: Migrasjonen skal stanses, ikke oppmuntres til og promoteres.

Varga mener at migranter heller bør hjelpes i nærområdene, og få hjelp til å gjøre noe med roten til problemet, som å sørge for fred i sine egne land.

Videre skrev Varga også at Brussel heller burde fokusere på å løse sine egne problemer, blant annet krisen EU opplever nå som følge av Covid-19.

Remix

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.