Tavle

En migrant på «Sea Watch 3» er i ferd med å gå i land på havnen i Catania den 31. januar 2019. Foto: Antonio Parrinello / Reuters / Scanpix.

Etter en inspeksjon ombord på «Sea Watch 3», som torsdag fikk sette 47 migranter i land på havnen i Catania på Sicilia, har den italienske kystvakten tatt NGO-skipet i arrest som følge av en rekke brudd på sikkerhets- og miljøreglene. Inntil uregelmessighetene er utbedret får ikke fartøyet forlate havnen, skriver La Repubblica.

Italienske maritime myndigheter har brukt teknikaliteter politisk som påskudd for å hindre skipets virksomhet, påstår organisasjonen Sea Watch. Men samferdselsminister Danilo Toninelli hevder at båten er registrert som yacht, samt at den ikke er tilstrekkelig utstyrt for å drive redningsarbeid. Det er da også organisasjonen selv om klager sin nød over forholdene på skipet så snart migrantene er ombord.

Samtidig har italienske politimyndigheter gitt uttrykk for skepsis til påstander om at tretten av migrantene ombord på «Sea Watch 3» skal ha vært mindreårige. Tolv av dem oppgir å være født i 2002 – og de påstår sågar at de er født på samme dato, nemlig den 1. januar, skriver Secolo d’Italia.

Politifolkene som har vært involvert under ilandstigningen, stiller seg tvilende til påstandene om at de er mindreårige. Migrantene ser mer ut som voksne menn enn som ungdommer.

Man får på følelsen at påberopelsen av umyndighet bare er et triks for å sikre seg at man ikke blir uttransportert.

Europeisk asylpolitikk er ganske enkelt verdens største maskineri for hvitvasking av løgner. Vår verdensdel holdes for narr, og finner seg i det.

Men kan et samfunn baseres på massiv usannhet? Europa eksperimenterer med seg selv for å finne det ut.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Støtt oss!
Vi skal gjøre vår del, men vi er helt avhengig av din jevnlige støtte for å kunne gi deg dette hver dag.
kr