Elda Turco Bulgherini. Stillbilde: Il Fatto Quotidiano.

Dersom et skip i vanskeligheter trenger en trygg havn, er det ikke opp til kapteinen å bestemme hvilken havn, sier professor i internasjonal rett ved Tor Vergata-universitetet i Roma, Elda Turco Bulgherini, som også er spesialist på navigasjonsrett.

NGO-skipet «Sea Watch 3» hadde ifølge Bulgherini således ingen rett til en sikker havn i Italia: Nærmeste trygge havn befant seg i Tunisia.

Professorens uttalelser falt tirsdag i TV-programmet «Tagadà» på kanalen La 7, og er sitert av dagsavisen Il Fatto Quotidiano.

«Hvis et skip befinner seg i en bestemt søk- og redningssone som er assosiert med en bestemt stat, er det myndighetene i landet som er ansvarlig for søk- og redningssonen, som avgjør valget av trygg havn. Det finnes imidlertid svært anormale situasjonen, som i tilfellet Malta, hvor man ensidig har erklært en ekstremt stor søk- og redningssone, som strekker seg helt til våre øyer, til Lampedusa. Italia har en svært svak stilling», fortsetter hun, «for selv om Malta mottar europeisk finansiering for søk- og redningssonen sin, unnlater landet hele tiden å gripe inn, for i stedet å henvende seg direkte til den italienske redningssentralen, som så langt alltid har garantert et svar. Når det gjelder skipet «Sea Watch», befant det seg i den libyske søk- og redningssonen, men det måtte dra til Tunisia, hvor den nærmeste sikre havnen befant seg.»

Hun legger til: «I realiteten unnlot ikke bare «Sea Watch» å dra til Tunisia, skipet satte snarere kurs mot Malta. Uten engang å stoppe opp der og be Malta om tillatelse, foretrakk man å dra rett til Italia. Dette skjedde åpenbart som følge av en beslutning fra kapteinen, som ignorerte anvisningene som de ansvarlige for søk- og redningssonen i det aktuelle landet, altså Libya, hadde gitt.»

Universitetslæreren forklarer videre: «Hvem er ansvarlig for migranter som befinner seg ombord på et skip? Der hvor det ikke finnes noen statlig jurisdiksjon, altså i internasjonale havområder, er det kun flaggets lov som gjelder. Den som går ombord på et skip i internasjonalt farvann, er altså underlagt rettssystemet i det landet hvor skipet er registrert.»

Den nederlandske migrasjonsminister avviser på sin side at Nederland har ansvar for migrantene på «Sea Watch», opplyser TGCOM24.

Kapteinen på «Sea Watch 3» hevder at han ikke satte kurs for noen tunisisk havn fordi Tunisia ikke besvarte anmodningen, melder det italienske nyhetsbyrået AGI.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂