Tavle

En av journalisten/aktivisten Lauren Southerns samarbeidspartnere i hennes filmprosjekt Borderless har infiltrert en NGO på Lesbos som lærer migranter å lyve og spille teater for å få asyl i Europa.

Mens et skjult kamera gjør opptak forklarer Ariel Ricker, som leder NGO-en Advocates Abroad, hvordan NGO-representanter og migranter spiller rollespill for at de sistnevnte skal kunne fremstå mest mulig troverdig i møte med regjeringsapparatet som vurderer deres beskyttelsesbehov.

Asylvesenet i Europa er et osean av løgner, og her ser vi en dråpe i det.

 
 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.