14 akademikere reagerer skarpt mot at 22. juli-senteret fjernet bildet av Sylvi Listhaugs facebookinnlegg. Departementet overstyrer 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet, mener de.

22. juli er et viktig tema for å diskutere demokratiske verdier, skriver de 14 i et innlegg i VG.

Det er derfor overraskende å se at Kommunal- og moderniseringsdepartementet velger å gi etter presset fra nettstedet document.no og permanent fjerner et bilde fra et undervisningsopplegg på 22. juli-senteret. Vi mener denne saken er dypt problematisk og i strid med demokratiske prinsipper for undervisning allment og ved denne anledning i undervisning  om 22. juli.

Bildet som ble trukket tilbake viste en skjermdump fra tidligere justisminister Sylvi ListhaugsFacebook-post om at «Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter høyere enn nasjonens sikkerhet». Document.no laget en sak om at 22.juli-senteret kobler Listhaug til terroristen Anders Behring Breivik. VG fulgte opp og forhørte seg om saken hos DSS (Departementets Sikkerhets- og Service tjeneste) der 22. juli senteret er administrativ forankret. DSS trakk umiddelbart bildet fra undervisningen. Uken etterpå ble det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at bildet fjernes permanent.

Historien omkring 22. juli kan fortelles på mange forskjellige måter, og dette er med andre ord «undervisning uten klare svar og der elevene øver på kildegransking og kritisk tenkning», hevder akademikerne.

Innlegget skapte en opphetet debatt som resulterte i at hun gikk av som justisminister. Debatten handlet om hvorvidt hun bygget oppunder de samme konspirasjonsteoriene som Anders Behring Breivik tok utgangspunkt i.

«Elevene manipuleres ikke til å mene noe bestemt om debatten», og «å redigere bort denne hendelsen fra undervisningsopplegget vil si at man ikke får med seg et sentralt omdreiningspunkt i etterhistorien til 22. juli», skriver de.

I innlegget der VG omtaler bildet, gir DSS en god pedagogisk begrunnelse for hvorfor bildet ble tatt med, men hvor er den gode faglige begrunnelsen for at bildet tas ut? Og hvis den gode, faglige begrunnelsen for at bildet trekkes ut ikke finnes, er avgjørelsen å fjerne bildet dypt problematisk.

De 14 skriver at de representerer fagområder og utdanningsinstitusjoner som legger vekt på undervisning i demokrati og medborgerskap, samt at i deres arbeid er «det faglige, og ikke politiske hensyn som må være utslagsgivende».

Saken «undergraver potensialet som ligger i 22. juli som utgangspunkt for demokratisk læring» og «strider også mot det kunnskapsministeren har gitt uttrykk for», avslutter de.

 

Innleggets underskrivere:

TRINE ANKER, professor, MF vitenskapelig høyskole
ODDRUN HOVDE BRÅTEN, førsteamanuensis, NTNU
ALEXA DØVING, forsker I., HL-senteret
SILJE FØRLAND ERDAL, universitetslektor, ILS/UiO
KARSTEN KORBØL, universitetslektor, ILS/UiO
NILS H. KORSVOLL, førsteamanuensis, NTNU
OLE ANDREAS KVAMME, stipendiat, ILS/UiO
CLAUDIA LENZ, professor, MF vitenskapelig høyskole og forsker I. HL-senteret
MARIE VON DER LIPPE, førsteamanuensis, UiB
PEDER NUSTAD, leder for Dembra prosjekt (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme), HL-senteret
CAMILLA STABEL JØRGENSEN, førsteamanuensis, NTNU
JANICKE HELDAL STRAY, førsteamanuensis, MF vitenskapelig høyskole
ELIN SÆTHER, førsteamanuensis ILS/UiO
ELI-ANNE VONGRAVEN ERIKSEN, universitetslektor, NTNU

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.