Kommunal- og moderniseringsstatsråd Monica Mæland (H) er taus som en østers om at hennes eget informasjonssenter kobler Listhaug til høyreekstremisme og terror. 

Statsråd Monica Mæland nekter å kommentere skandalen om 22. juli-senteret som kobler Sylvi Listhaug til Utøya-terroren – til tross for at senteret er hennes ansvar.

Fredag avslørte Document at det statlige 22.juli-senteret sprer svært tvilsom informasjon til skoleelever. Senteret kobler Frp-nestleder og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug til Anders Behring Breivik og terroren på Utøya.

Saken vakte stor oppmerksomhet – men bare i sosiale medier. Sent fredag kveld var saken delt nesten 13.000 ganger.

I gammelmediene var det lenge helt taust, men like før midnatt fredag publiserte VG en sak.

VG klarer ikke motstå fristelsen til å stemple en konkurrent: «Det var det høyrevridde nettstedet Document.no som oppdaget utstillingen.»

Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som er ansvarlig for 22. juli-senteret. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Document prøvde fredag å få en kommentar fra statsråd Monica Mæland. Etter avtale med departementets kommunikasjonsavdeling sendte vi to spørsmål til Mæland per epost:

«Synes statsråden det er ok at Sylvi Listhaug fremstilles på denne måten av et statlig drevet informasjonssenter om 22. juli-terroren?

Senteret er opptatt av holdninger og «farlig tankegods». Sett i lys av dette: Hvordan tror statsråden at landets skoleelelever oppfatter at nestlederen i et av regjeringspartiene, stortingsrepresentant og tidligere justisminister kobles til Anders Behring Breivik?»

Etter å ha ventet og purret både muntlig og skriftlig i tre og en halv time fikk vi dette svaret fra departementets kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo:

«Hei.

KMD viser til svaret dere allerede har fått fra DSS i denne saken.»

Det tar altså departementet tre og en halv time å finne ut at man skal si at man intet vil si.

Normalt burde det ta svært kort tid å finne ut at man ikke vil kommentere en sak, særlig dersom man mener at en underliggende etat allerede har gitt et fyldestgjørende svar.

I dette tilfellet har den underliggende etaten ikke gitt slikt svar – langt derifra.

Det er nærliggende å tolke Mælands ikke-svar som et forsøk på å tie saken ihjel.

Monica Mæland er ansvarlig statsråd for et informasjonssenter som sprer svært stygge påstander om nestlederen i Fremskrittspartiet – et parti som er regjeringspartner med Høyre, Mælands eget parti.

Mælands departement er ansvarlig for et 22. juli-senter som sprer hat og løgn mot en tidligere regjeringskollega og nåværenede regjeringspartner.

Men Monica Mæland sitter musestille.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂