Tavle

Brannene i Sverige virker som en katalysator for folks sinne. De ser at myndighetene heller ikke var forberedt på naturkatastrofer. Det er utlendinger som gjør slukkingsjobben. For hver brann synker tilliten til socialdemokratene.

Et sommerbrev fra Sverige:

Apokalypsen kommer 9. september, under valget! Det er kommet en rekke polske brannbiler for å hjelpe mot brannene, men lederen understreket at hensikten var å hjelpe det svenske folket og ikke den svenske regjeringen, som har skjelt ut flertallet av polakker og kalt dem fascister. Og SD vinner støtte i distriktene for sin nasjonalromantiske ideologi. Svenska flaggan blir stadig mer synlig! Det er sterke følelser som kommer frem, mer eller mindre tydelig etter hvert. Forunderlig å være vitne til dette. Sossarna fremstår som syndebukker for brannkatastrofen fordi de ikke har gjort noe for å bygge opp en god brannberedskap, men i kjent stil fornekter de virkeligheten og påstår at svensk brannberedskap er «generelt» god…

En av de virkelig store sensasjonene var en journalist som mente at det er på tide å legge ned svensk jordbruk og la landsbygdene gro igjen. En annen mente (tydeligvis i fullt alvor) at brannene skyldes eldre hvite menn, som benekter klimaendringene og fortsetter å kjøre bil og spise kjøtt… I det hele tatt blir hovedstadsjournalistene ikke lenger tatt alvorlig her ute i det virkelige Sverige.

Nå hører jeg tordenskrall i vest, og det kommer mer regn over Norrland.