Kommentar

Det sies at 250.000 mennesker deltok paraden i London 13 juli. foto: Yves Herman/Reuters/Scanpix

De kler seg gøyalt, hevder å stå for fred, kjærlighet, antirasisme, samarbeid og myke samfunnsverdier, og er opptatt av å stoppe alle «haterne» på høyresiden. Samtidig går de i samlet flokk gjennom London i et demonstrasjonstog som formelig renner over av ukontrollert hat mot Trump og enhver hvit person som våger å si dem imot. Og med dem vandrer deres sortkledde, Antifa-milits som står fritt til å bruke vold eller skape voldelige opprør uten at det plager den «fredselskende» venstresiden ett sekund. Denne hippiegjengen insiserer på at de kan skape bedre samfunn enn det velordnede, skikkelige og trygge Europa vi har mistet gjennom flerkulturell idiotpolitikk fra deres islamofile elitepolitikere. Jeg stiller meg skeptisk. 

Bilder av anti-trump demonstrasjonen i London, viser et blandet opptog av vanlige borgere og engasjerte sosialister, bevares. Men det viser også at disse går lykkelig hånd i hånd med venstreekstremister, islams nyttige idioter, smålige mobbere og hatefulle rasister uten selvinnsikt eller hemninger – alt ispedd et dryss av personer som burde oppsøke psykiatrien i stedet for et demonstrasjonstog. Jeg ser ikke et opptog for en bedre fremtid eller et ordnet samfunn, men heller et opptog av kaos, forenklinger, hat og samfunnsnedbrytning, uten en eneste konstruktiv, politisk tanke. Og de mange underlige plakatene beviser det:

«Dump Trump».

«Fight for socialism»

«We are one»

«Trump not welcome»

«Donald Cunt»

«Save our democracy»

«No fucking fascists

«Erase all borders»

«We are all immigrants»

«No to scapegoating muslims»

«Resist hate»

«America was never great»

Som man ser: Det er gruelig mye engasjement, indignasjon og raseri – men hvor konstruktivt er det? Hvor samlende og samfunnsnyttig er det? Hvor er de politiske løsningene? Hvor er samfunnsprosjektet? Hvor er imøtekommenheten mot meningsmotstandere, for å skape samhold? Hvor er politikken i dette ensrettede hat-havet mot en mann med rar sveis? Hva slags samfunn vil de egentlig ha, og hvordan skal det henge sammen? Vi skjønner alle hva de ikke vil og hva de er mot– men hva er det egentlig de vil? Hva er de for, og hvorfor?

Hvordan skal egentlig det «flerkulturelle» samfunnet lappes sammen etter 2015? 

Dette har jeg spurt mange «liberals» om i mange kanaler og svaret er helt unisont: Tomhet. Total innholdsløshet. De har ingen svar, foruten tomme fraser om «raushet» og antirasisme, og raseri fordi du våger å stille dem kritiske spørsmål om deres hellige globaliseringsprosjekt. (Som jo endelig skulle skape paradis på jord) De er om mulig enda mer idéfattige enn hippiene i 1968. Studentopprøret i ‘68 ville tross alt ha forandring fremfor alt: Vekk med eliten og overmakta, og inn med folkestyre, fred og sosialistisk revolusjon, (til tross for at sosialisiske revolusjoner alldid ender med diktatur, krig og fangeleire.) Hippiene i 68 var et ungdommelig opprør for en anti-elitisk revolusjon som skulle skape en ny sosialistisk rettferdighet. Det er mulig å forstå det – på en måte.

Men nåtidens resirkulerte hippiegjeng er om mulig enda mer ulogisk, virrende og tanketom enn Woodstoc-generasjonen: Demontrasjonen i London er nemlig ikke en folkebevegelse for å få vekk makta og skape revolusjon, fred, frihet og antirasisme. Dette er en ungdommelig demonstrasjon for å bevare makta og hindre et folkelig opprør, mot EUs elitestyre, overnasjonalitet og hodeløse innvandringspolitikk.(!) De demonstrerer for ingen forandring, og rett frem som før! Dette er umulig å forstå, ikke minst fordi de ikke forstår det selv engang.

Elitens og islams nyttige idioter

De vil ha vekk Trump stoppe hele høyrebølgen som feier over Europa, så ingen ødelegger for Angela Merkel og den mektige EU-kartellet som har styrt Europa med udemokratiske midler og idiotpolitikk, som igjen har ødelagt for Europas arbeiderklasse til fordel for geistlighet og overtro fra araberland.

De går i et demonstrasjonstog hvor hets og hat er gjort til noe høyverdig, hvor mobbing hylles som stor humor, og hvor videre undergraving av eget land, kultur, pensjon, trygghet, demokrati, økonomi, fremtid, og velferdssamfunn er ikke bare ønsket, men også en absolutt nødvendighet. Og det enste de vil få i retur er sharialov som gjør dem til annenrangs borgere i eget land. Stikk den.

Enhver med et snev av logisk sans kan knapt få hodet rund det, men demonstrantene i London ser ikke engang paradokset. De er anti, anti, anti i saueflokk og følge, men ofrer ikke en tanke på hva de ønsker å skape, og hvilke krefter de er nyttige idioter for – noe som er helt spektakulært, gitt resultatene av det flerkulturelle samfunnseksperimentet er overalt rundt dem, og alle snart kjenner noen som er offer for fremmekuturens farlige og fiendtlige sider.

Innvandringspolitikken er perfekt. Det å motsette seg den er katastrofalt.

Enhver som bor i London sitter midt i fasiten for sitt eget ødeleggende samfunnsprosjekt, og likevel er ikke venstresiden mildt betenkt. De har heller ikke snev av forklaring på hvordan de skal få stoppet høyrebølgen og innvandringsskepsisen som sprer seg, hvordan de skal løse de massive problemene innvandringen skaper, eller hvordan de skal sørge for at folk og land henger sammen igjen, sånn som det gjorde før.

Dette er ikke så rart som det kan virke, ettersom dette er et opptog av kulturløse mennesker uten tilhørighet til land, nasjon eller etnisitet, og uten historie eller fremtid. De tilhører bare sin egen identitetsgruppe i nåtid, og vil bare oppløse alt som smaker av fortiden, for å skape et fremtidig Utopia. Men de er infiltert. Med dem i demonastrasjonstoget går også Muhammeds kolonister. I motsetning til sosialistene vet de nøyaktig hva de vil, og hva dette skal ende med for Europa. Islams flokk kan faktisk forklare det i detalj, og ingen kan utnytte forvirring, usikkerhet, hat og splittelse som islam.

Konsensus-tog drevet av farlig sosialt press og taushetskultur

Det sosiale presset internt i venstresidens godhetstyranni, står ikke tilbake for det sosiale presset i muslimske miljøer. Dette anti-trump-toget består ikke av rause, liberale og inkluderende miljøer slik de gratulerer seg selv og hverandre for, men miljøer som er fundameltale, intolerante og fullstendig nådeløse mot enhver som våger å uttrykke den minste tvil. I god sosialistisk ånd. De er på konstant radarjakt etter dissidenter og «farlige tanker» som kan undergrave den totalitære enigheten, og enhver som blir mistenkt for slik «tankeforbrytelse» vil bli kritisert, mobbet og utstøtt – uansett om det er venn, kjæreste eller familie. Ingen ulydighet tolereres, og det vet de alle. Derfor fortsetter demonstrasjonstoget rett mot stupet, med det idiotiske mobbesymbolet «Baby-Trump» på slep.

Heldigvis er de ikke så mange som de ser ut til, ikke er de så samlet som de ser ut til, og ikke er de så sterke som de selv tror. Fornuftens vind blåser over Europa, og voksne folk med bedre politikk og ekte løsninger skal vinne over denne hippie-gjengen også, og den mørke middelalderen de har gjort til sin allierte. De skal ikke vinne, uansett hvor mye hat de skriker ut.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!