Ayah (v), 37, og Aisha, 18, medlemmer av Kvinder I Dialog på et shoppingsenter i København 19. juli 2018. Foto:Andrew Kelly/Reuters/Scanpix 

Det var en gang da sosialister hatet prestemakt, gudshus, hellige tekster og overtro fra oldtiden fordi det var «opium for folket». Religion var et instrument for eliten, som underkuet og sløvet massene så de ikke gjorde revolusjon mot overmakta, frigjorde seg fra utbyttingen og skapte likhet og rettferdighet. Men så kom et nytt dop til Europa, og nå er venstresiden hekta på prestemakt, gudshus, hellige tekster og overtro fra Muhammed. Innvandrerne er i ferd med å utføre en revolusjon for overtro, kvinnehat, urettferdighet, ulikhet, rasisme og en ny herskerklasse – og venstresiden elsker det. Junkier forstår nemlig aldri at de har mistet kontrollen.

Når man studerer valgresultatene fra Sveriges muslimske kolonier, finner man noe dypt urovekkende: Venstresiden samler opptil 90% av stemmene, og en lignende konsensus og anti-mangfold må man til kommunistiske diktatur for å finne maken til. Dette bekymrer imidlertid ikke Stefan Löfven og andre sosialistiske politikere. De ser på slike ekstreme valgresultat som en seier for sosialdemokratiet, og en styrke for fremtidens samfunn. At det gamle samfunnet var homogent, velfungerende og vakkert, mens det nye svenske samfunnet er splittet, kaotisk og farlig plager dem ikke nevneverdig. Löfven snakker om samfunn og samhold som om ingenting er forandret i Sverige. Han har ikke noe valg. Det er ingen vei tilbake.

Ingen makt uten innvandrere

Muslimer og innvandrere sørger for at sosialdemokratiet og venstresiden fortsatt er en maktfaktor i Europa og Sverige – og Norge viser samme utvikling. Innvandring fungerer som kunstig åndedrett for politiske løsninger som flertallet av europeere ikke lenger tror på: Ved det britiske valget i 2017 stemte 85% av muslimene på Labour. I Norge er 80% Arbeiderparti-velgere. I det franske valget i 2012 stemte rundt 1,7 millioner muslimer på Hollande, og han vant med 1.1 millioner stemmer. Til tross for at innvandrere har lav valgdeltagelse, var de altså utslagsgivende for valgresultatet i Frankrike. Og enda verre: Jo mer makt denne fremmede macho-kulturen får i Europa, desto mindre liker europeere det, og desto mer avhengige av innvandrerne og islam blir venstresiden.

Det begynte kanskje som en globalistisk drøm basert på raushet og naiv tro på en verden som skulle bli ett, men tallene fra Sverige og andre euroland viser tydelig hva det er nå: Et splittende prosjekt som undergraver vestlige lands interesser, kultur, trygghet, sikkerhet, økonomi og fremtid, og spiller alle kortene i hendene på fremmede makter som ønsker å islamisere og kolonisere nye områder. Det rammer alle – innvandrerne inkludert. Men det stopper ikke sosialistene.

Venstresiden må velge mellom pest og kolera

Venstresiden over hele Europa forstår at noe er i ferd med å gå fryktelig galt med det flerkulturelle samfunnseksperimentet deres, men vil ikke påta seg skylden. De står overfor et ødeleggende valg: Innrømme de har vært inkompetente, naive drømmere som er uegnet til å styre. Eller fortsette masseinnvandringen og alliere seg med islam og kolonistene. Venstresiden har åpenbart valgt det siste: Valgresultatene viser at venstresiden har egeninteresse av fortsatt høy innvandring, og driver et åpenlyst «votes for cash» program:

Når arbeiderklassen forsvinner gjennom globaliseringen, og i tillegg vender sosialdemokratiske partier ryggen fordi de undergraver arbeidearbeiderklassens trygghet og fremtid med masseinnvandringen – da trenger de røde partitoppene nytt stemmekveg. Og for å sikre at de «nye europeerne» stemmer riktig, må de smøres med tjukke lag trygdegrønt.

Joda: Som junkier flest ser venstresiden hvilken dødsspiral de er inne i – men som junkier flest håper de det ordner seg på en eller annen måte. Og som junkier flest bryr de seg ikke om problemene de skaper både for dem selv og alle rundt. Det finnes alltid en bortforklaring. De bryr seg heller ikke hvor dypt urettferdig og umoralsk denne anti-politikken er mot deres egen arbeiderklasse.

Stjeler fra sine egne fattige, for å berike fremmede fattige

Arbeiderklassens egne partier tar land, ressurser, velferd, pensjoner og penger som tilhører arbeiderklassen, og de gir det bort til fremmede om aldri har fortjent dem, aldri vil bidra, aldri vil si takk, og aldri kan få nok. Det er dette enveis-gildet som Löfven kaller «fellesskap», og Støre kaller «spleiselag». Galskapen er så åpenbar, at i det svenske LO er det nå flere medlemmer som stemmer på Sverigedemokratene enn Sosialdemokratene. Go figure. Men junkiene på venstresiden bryr seg ikke om det heller. Det bare innebærer at de ønsker seg enda mer dop. Men dop har alltid en skyggeside, uansett hvor deilig det føles for brukeren.

Skyggesiden av venstresidens kyniske misbruk, er at det nye stemmekveget fra MENA-land har med seg en overtro som på overflaten ser ut som en hvilken som helst gudstro, men som er ren gift for Europa. Venstresiden har alltid vært gode på å knuse religion, og derfor har den aldri vært bekymret for islam: De røde hadde akkurat knekt ryggen på kristendommen, jaget den inn i stadig mindre menigheter, gjort den latterlig og klein,  og fratatt presteskapet ikke bare makten, men også helligheten i Jesu budskap, slik at bare shoppingreligion, homoglede og festlokale-for-alle er igjen av den norske kirken. Problemet er at venstresiden tar fryktelig feil: Islam er ingen religion.

Et totalitært, politisk samfunnssystem i konkurranse med sosialismen

Islam er en totalitær politisk ideologi, som utgjør et gjennomgripende samfunnssystem fra vugge til grav, akkurat som sosialismen. Den er klekket ut av en maktgal taper fra 600-tallets uvitende mørke, men han var snedig: Han forkledde sitt eget politiske maktprosjekt som en religion, slik at alt han gjorde og sa ble uangripelig, udiskutabelt og uforanderlig. Dette «perfekte mennesket» ble karavanerøver, samlet penger til en hær som slaktet ned alle menn som gjorde motstand, og tok kvinnene og barna deres som sexslaver – det viser kildene fra samtiden hans. Og de som ikke gjorde motstand av skrekk for represaliene dette ekspanderende terrorregimet spredde, måtte betale skatt til herrefolket. «Perfekt» ikke sant? Fordi gud vil det naturligvis. Men Allah finnes ikke. Guden er ren dikt og oppspinn,  så hele samfunnssystemet er løgn fra ende til annen.

Akkurat som sosialismen, mener islam alvor: Den er totalitær, vil ikke dele makta med noen, og gir seg ikke før den omfatter hele verden, all motstand er utradert og alle ligger på kne i underkastelse. Om det koster liv spiller det ingen rolle, for liv er ingenting verd for Allah. Bare seier teller. Underkastelse leder imidlertid aldri til noe godt. Det leder ikke engang til fremgang, noe som forklarer hvorfor muslimske land er dysfunksjonelle bakevjer som står fast i oldtidens fatalisme. Men junkiene på venstresiden har aldri forstått hvor farlig dette nye, spennende og fremmede rusmiddelet er. De vil ikke vite det, for de er hekta. De MÅ ha det! Koste hva det koste vil. Og gud hjelpe oss alle som det koster.

Islam har ingenting godt å tilføre Europa

Det er ikke noe å lære av islam. Den bidrar ikke med noe, og tilfører ingenting av verdi. Den har naturligvis verdi for de troende rent personlig, men samfunnsmessig er islam en ørken: Ingen kunnskap, ingen fremgang, ingen teknologi, ingen nyvinninger, ingen frihet, ingen glede, ingen kreativitet, ingen musikk- eller kunstutvikling, ingen kjærlighet, ingen likestilling, ingen respekt og ingen raushet. Bare stillestående underkastelse, fatalisme, kvinnehat, machoverdier, synd, brutalitet, gruppepress, vold, slaveri, dødsstraff og mørke – samt en ekkel understrøm av kjærighetsløs sex på mannepremisser for å lage flere muslimske menn. Se til Iran eller Pakistan og grøss. Men presteskapet der «forstår» sikkert ikke islam, jihad og sharia de heller, gjør de vel? Det er bare vestlige, vantro politikere som forstår islam. Kjempelogisk.

Islam representerer alt frie mennesker bør avsky og alt kristne bør vende ryggen til, for Mohammed opphevet alt Jesus sa. (Tenk at en ateist må minne kristenfolket om det) Likevel kryper islam stadig lenger inn i europeiske kirker og presteskap. Selv paven tar imot dette mørket med åpne armer, og det samme gjør europeiske politikere fra nesten alle leire. De omfavner Europas antidemokratiske fiende gjennom 1400 år, og unnskylder den hvert eneste overgrep, voldtekt, drap og voldshandling begått i Allahs navn. Det var ikke ekte islam. Islam har aldri skylda for noe som helst. «Det viktigste er at folk med brun hud ikke føler seg dårlig behandlet av oss med hvit hud» tenker venstresidens rasistiske «antirasister», som utrolig nok hevder seg fargeblinde. Hvor dopa må man være for å tro på en slik kortslutning?

Noen ateister har ryggrad. Andre har behov

Er jeg hatefull nå? Nei, jeg er ateist, som omtaler en religiøs ideologi ut fra observerbare fakta. Og siden jeg lever i et vestlig demokrati, kan jeg si slike ting helt fritt og freidig, uten at noen kan gjøre noe som helst med det. Jeg er nemlig fri, og islam er hverken er hudfarge eller folkeslag. Hvis islam vinner frem i Europa vil jeg imidlertid bli drept for å si denslags. Det er dette mørket venstresiden har fått boomerang-knær for, og er blitt dønn avhengige av. Men hvis muslimer tror den avhengigheten er det samme som respekt for profeten og guden deres, så må jeg skuffe dem også.

Venstresiden er like ateistiske som meg. De bare later som de respekterer islam. De aller fleste i Vesten later som de respekterer denne tåpelige overtroen, fordi folkeskikk er en del av Europas kultur.  Flerkulturen er en hykleri-fabrikk og «vennskapet» mellom venstresiden og islam er basert på falskhet og gjensidig avhengighet: Islam trenger venstresiden for å vokse gjennom fortsatt innvandring. (Det har jo gått strålende så langt) Venstresiden trenger islam for å holde seg oppe gjennom fortsatt innvandring. (Det har også gått strålende så langt) De forakter hverandre, men trenger hverandre. Det er en anti-angrepspakt som minner om «freden» mellom Hitler og Stalin. Og den vil ende på samme måte – før eller senere.

Det går feil vei, som det alltid gjør når man misbruker noe

Planen med flerkultur var at vi skulle bli nærmere kjent med islam, forstå det bedre, og bli mer åpne og tolerante overfor dette fremmede. Det fungerte, men ikke som tenkt: Vi har blitt nærmere kjent med macho-overtroen som pakker inn kvinner, og derfor forstår vi islam mye bedre enn før. Det er nettopp det som sprer skrekk og avsky: Jo mer vi ser og lærer, desto mindre liker vi islam.

Kunnskap gjør at europeere vender islam ryggen eller fingeren. Her på berget går frie kvinner i sommerkjole og blir respektert. I islamske land tvinges frie kvinner til å gå i sorte sekker og blir likevel ikke respektert. Sånn skal vi ikke ha det her. OK? Dette er ikke oss. Å knele i underkastelse blir aldri en del av frihetens kontinent og frihetens folk. Det er fremmed, uønsket og antieuropeisk. Bare slaver underkaster seg og kneler for overmakta.

Likevel er islam på rask fremmarsj i Europa

Islam vokser nesten helt uhindret i Europa, og har gjort det i 40 år. Ikke fordi europeere flest vil det, men fordi venstresiden trenger det, og har blitt avhengige av det. De er junkier som blir utnyttet av religiøse pushere. Islams stilling i Vesten er vekst, vekst, vekst gjennom 40 år. Hvis man tror islam kommer til å begrense seg selv, eller stoppe opp for å bli «flerkuturelle» helt frivillig, for så å oppløse sine egne kolonier midt i blandt oss, ja da er man man ikke bare uopplyst, men også fullstendig idiot. Og dertil en veldig nyttig idiot.

Islam har drevet ekspansjon gjennom krig, press, terror, svindel og falskhet i 1400 år, og det har gjort at denne inhumane overtroen dekker en 1/3 av verden. Den har ikke tenkt å stoppe der. Hvis og når islam får makt til å stå på egne ben i Europa, uten drahjelp fra den vantro og gudløse venstresiden, vil de røde fjolsene måtte underkaste seg akkurat som alle andre – som i Iran. Det er mye å lære av historien og Muhammeds egne ord.

Men de røde vil ikke lære. Sånn går det når man tar litt for mye dop, mister virkelighetssansen, og ser ikke det vi nyktre mennesker ser tydelig: Islam er opium for venstresiden. Document.no, Sverigedemkratene, Frp, og hele den nye høyresiden i Europa er rehab. Så spørs det om den røde junkien vil innse problemene og få hjelp, eller misbruke seg selv til døde. Det står om livet og fremtiden for alle.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!