Kommentar

Bilde: Det er en merkelig inkongruens mellom kulturen og politikken: Men kunsten har problematisert hvordan mennesker valg er avgjørende for deres fremtid, og studert hva som får oss til å bestemme oss for det ene eller andre, er det ingen slik tveydighet i den politiske debatten: Den er endimensjonal, flat, fantasiløs. Filmen Run, Lola, Run av tyske Tom Twyker fra 1998, handler om en tidslomme på tyve minutter: 

The concepts are simple. How do our actions affect our own lives, as well as those whom we touch? What part do chance and random events play in determining an outcome? Can we select a different result by making different choices? In short, what is reality? Well, maybe it isn’t all that simple, but while others have plowed these same fertile fields, as recently as the film «Go», and also in «The Music of Chance», based on Paul Auster’s novel, no one has dealt with such cosmic existential questions with more brilliant originality, fast paced action, and a pulsing score than in this German cinematic masterpiece.

Det finnes ingen tegn til flertydighet i det politiske ordskiftet. Det blir snarere «smalere» og mer fiendtlig mot alternative perspektiv. Det er ikke noe godt tegn.

 

Joakim Møllersen går hardt ut mot Document.no i Radikal Portal, og oppfører seg som en løpsk gjødselspreder som brunflekker alt rundt seg med sine dumme beskyldninger om rasisme, hat, høyreekstremisme og nazisme. Nå som også resten av medianorge sjokkert har oppdaget at Document.no går de store avisene i næringen, har alle fått panikk. Det varsles om «mediakrig» mot «ekstremisme» (tidligere kjent som «sannheten») Normalt bruker jeg ikke tid på mennesker uten folkeskikk, men man får vel ofre noen linjer på dette.

Imaginære rasister bak hver busk.

Jeg står sentralt i fiendebildet som Joakim Møllersen maner frem fra sitt røde ekkokammer. Men det er et bittelite problem med verdensbildet til ham og røde kollegaer i medianorge: Hvor er alle rasistene de advarer om? Hvor er alle disse høyreekstreme og nazistene som lurker bak hver busk? Jeg har knapt sett, møtt eller hørt om noen, og ingen i nabolaget har møtt noen heller. Selv er jeg ateist, og vi ateister kan naturligvis kritisere overtro fra oldtiden fritt og hemningsløst. Hva har det med rasisme å gjøre?Vet ikke dagens journalister forskjellen på ateisme og rasisme? Kanskje det er på tide å få pengene tilbake fra journalisthøyskolen, og finne seg et nytt yrke? For et sammenbrudd.

Møllersen er en tidstypisk parodi på flerkulturens røde apostler: De premierer seg selv som siviliserte, gode, rause og inkluderende mennesker, som hater alle «haterne» i verden. Problemet at artikkelen han skrev formelig drypper av forakt, ekskludering, fordommer og hat – bare fordi vi er uenige med ham. Hva slags oppførsel er det? Siden han insisterer på å kalle andre navn, er det fristende å kalle denne Møllersen for en politisk femåring, som klamrer seg til rasisme-suttekluten sin og kaster Bamsen Breivik på alle som irettesetter ham. (Og han er slett ikke den eneste som klamrer seg til den ensomme «kommandanten» fra helvete) Heldigvis for ham har vi voksne mye høyere standarder enn å synke ned til primitiv drittkasting, og nettopp derfor vokser Document.no: Voksne folk savner voksne, som skriver voksent om problemene som vokser der ute.

Å være alt man anklager andre for.

Denne usiviliserte oppførselen overfor meningsmotstandere er typisk for dagens røde. De føler seg fritatt for all folkeskikk og anstendighet, og slenger dritt helt fritt og hemningsløst mot enhver de ikke liker – for det er så deilig å ha noen å hate. De fremstår som marinert i sin egen inderlige forakt mot enhver til høyre for dem. Dette er ikke så overraskende ettersom drivkreftene bak Radikal Portal omfavner nøyaktig den samme røde ideologien som Stalin, Mao og Pol-Pot baserte seg på, og de er kjempestolte av det – så hvem er menneskefiendtlig sa du?

Åja, naturligvis, så dumt av meg: Stalin, Mao & Co sto ikke for «ekte kommunisme». De «misforsto og misbrukte kommunismen, for ekte kommunisme vil føre til fred og paradis».

Dette er utrolig nok nøyaktig samme unnskyldning dagens røde bruker for å unnskylde islamske terrorister: «Det var ikke ekte islam, for ekte islam vil føre til fred og paradis».

De kler hverandre disse ekstremistene, og den uhellige alliansen mellom rød politikk og sort religion, representerer en dødelig fare for Europa. Det skriver vi om, og det liker folk. Det fortier de andre, og det er folk lutlei. Vanskeligere er det ikke.

De røde er helt avhengige av fiender.

Venstresiden, globalistene og flerkultur-eliten er helt avhengige av imaginære fascister som den store trusselen mot luftslottet «flerkultur» og samfunnet de selv har skapt. All kritikk MÅ ha rot i rasisme. De MÅ være omgitt av hekser, «hatere», høyreekstreme og nynazister, for da kan noen andre få skylda for alt som går galt. Dette syke fiendebildet maner de frem i hvert eneste media de har kontroll over, og derfor forsøker de å brenne document.no på bålet, mens de fortsetter løgnkampanjen sin om at «islam er fred» – samtidig som islam går amok mot både demokratiet og uskyldige over hele Europa. Go figure. Vi er ikke problemet. Idiotpolitikk er problemet.

Enhver fornuftig, moderat, velargumentert, intellektuell stemme mot globalismen, det flerkulturelle samfunnseksperimentet eller islam kan nådeløst svimerkes som rasisme på autopilot. Venstreekstremistiske «inkluderende» journalister ødelegger gjerne karrierer, folk og fremtid uten hensyn. Enhver kan kastes i vulkanen av disse nådeløse «gode» flerkulturelle, og derfor har Document.no anonyme skribenter. Beskyttelsen trengs! Men norske media er ikke den eneste trusselen mot oss dissidenter: Charlie Hebdo spøker alltid i bakgrunnen. Å kritisere islam er farlig. Vi risikerer alt, mens Radikal Portal, Dagbladet, Aftenposten og VG risikerer ingenting. Document.no formidler den vonde sannheten og er blakke. De formidler kjendisfjas og sensurerte glansbilder med sukker på, og får millioner fra eliten. Hvem er problemet sa dere?

En flokk med nazister som ikke finnes.

Det finnes ingen rasister, ondskapsfulle eller hatefulle i Document.no. Det Joakim Møllersen og hans ekstremistiske venner brunmaler som «rasister» i all sin antidemokratiske røde tåke, er stort sett gode, skikkelige, normale borgere som har fått nok av politisk idioti. Og de høyreekstreme organisasjonene som begynner å forme seg i Europa, er skapt av venstresiden ekstremistiske flerkultur-politikk. De ble advart: Aksjon får reaksjon.

Document-leserne er helt vanlige folk som har fått nok av at statsministeren samarbeider med menneskesmuglere. Folk har fått nok av at døtrene får slengt slibrigheter etter seg fra kvinnehatende ukulturer. Europeere har fått nok av venstresidens flerkultur, som skaper uro, redsel, fattigdom, vold, kriminalitet og terror som enkelt kunne vært unngått. De har fått nok av invasjonshæren av krigføre menn fra dysfunksjonelle samfunn som får bolig, klær og cash for å ødelegge samfunnet som tar imot dem. De har fått nok av soldater i gatene og politikere som forsikrer at alt er som før. Og leserne har fått mer enn tusen takk nok av den kvinnefiendtlige overtroen fra oldtiden, som ønsker å innføre guds eget lovverk og ærbare plagg overalt hvor den får fotfeste. Hvorfor er dette så inni ekkokammeret vanskelig å forstå?

En totalitær rød ideologi, alliert med en totalitær svart ideologi.

Det er grenser for hvor lenge personsjikane av bekymrede borgere kan virke som samfunnsbærende politisk prosjekt. Før eller senere vil skylden for Europas ulykke lande der den hører hjemme: Det er den flerkulturelle sosialismen som har skylden for unntakstilstanden i Paris. Multikulti-sosialsimen har ansvaret for terroren. Angela Merkel & Co har skylden for at blondiner løper for livet. Dårlig sikkerhetspolitikk gir dårlig sikkerhet. Vanskeligere er det ikke.

Men utrolig nok. I stedet for å innrømme at de tok feil, har eliten alliert seg med en enda farligere ideologi, som har ødelagt enda flere land og samfunn enn sosialismen har gjort. Venstresiden nekter både å lese historiebøker eller ta fasiten fra samtiden inn over seg, og tuller seg stadig lenger inn i fangarmene på islam – som aldri kommer til å hverken takke dem eller skåne dem. De tidligere ateistene på venstresiden har mistet ALT de sto for, og nekter å se det veldokumenterte:

Islam deler ikke makt, og vil ikke ha flerkultur.

Islam vil bare ha mer islam.

Vi tåler å innrømme feil. Det er løgner vi ikke tåler

Joda, vi ser faren for å sitte i et ekkokammer vi også. Vi snakker om det, og forsøker å både balansere bildet og forsøker i størst mulig grad å kritisere islam som ideologi og overtro, for muslimer er tross alt islams første og største ofre. Men nå som politisk islam angriper Europa for tredje gang i sin 1400 årige blodige historie, og massemedia nekter å forholde seg til det som skjer og bakgrunnen for det, ja da blir det mye å ta tak i. Det fosser inn nyheter som massemedia nekter å dekke, og da må frie media gjøre det. Vi lager ikke nyhetene, vi bare gjengir dem. Det setter åpenbart mange pris på.

Og joda: Det hender vi bommer, og formulerer oss feil vi også. Mea Culpa. Som om andre media med hundre ganger større ressurser ikke gjør det samme? Og det hender nok at en og annen gærning slipper gjennom moderator på kommentarfeltet. Sorry, men so what? Slike bommerter og unøyaktigheter brukes til å koke falske sannheter: F.eks. har det har blitt en «sannhet» at jeg vil ha «en paramilitær styrke i Norge til å bekjempe islam». Men det er løgn. Det står ikke det der. Jeg anbefaler alle å lese «Der Loven Ikke Opprettholdes» og bedømme selv. Ingen ønsker hva som kan komme, men noen må advare mot det.

Hvor ble det av den røde ateismen?

Jeg har etterlyst det gjentatte ganger: Hvorfor kritiserer Joakim Møllersen og Radikal Portal meg i stedet for islam? Før hatet dere religion, men nå hater dere plutselig oss ateister? Hvor ble det av det beste ved venstresias politikk: Likestilling, ansvar for arbeiderklassens trygghet, og kritikk av presteskap. Overtro, geistlighet, kirker, profeter, guder, kvinnefiendlighet og hellige bøker var opium for folket og skulle bort.

Nå er dere selv rusa på islam, løper ærendet for fremmede wahabistiske stater, og gjør det lettere for terrorister å skjule seg. Hvorfor? Dere blitt islams nyttige idioter, og gjør imamenes jobb like bra som noen islamist. Hva skjedde? Hvordan kortsluttet de røde hjernene så totalt?

De vil ikke svare. De vil bare frese, brunmale all motstand, fortsette med politikken som observerbart skaper kaos, og trassig kaste yndlingsbamsen sin på enhver som våger å mukke. Venstresidens nyttige kneblingsmaskot var en fiktiv kommandør, i en fiktiv hær, i en fiktiv krig. Han har visst sluttet å sy fiktive gallauniformer til seg selv, og tatt det heeeeeeelt normale navnet Fjotolf Hansen.

Europas virkelige fiende er fascistisk og minst like morderisk. Men her er både kommandantene, hæren og krigen høyst reelle, og støttespillerne og flokken ubegripelig mye større, og de forsvinner ikke bare man gir dem en klem eller ignorerer dem nok. Dessverre. Det er ikke vi som har invitert disse kreftene inn. Høyresidens fredelige skribenter er ikke problemet. Vi forteller om problemet.

https://radikalportal.no/2017/06/09/krig-mot-islam-og-gyldighet-av-vold-mot-muslimer-document-no-viser-sitt-sanne-ansikt/

 

Der loven ikke opprettholdes