Stillbilde: YouTube

 

Det italienske kystvaktskipet «Diciotti», som var ventet til havnen i Trapani på Sicilia med 67 migranter ombord onsdag kveld, har torsdag morgen ennå ikke lagt til kai, skriver La Repubblica.

Bakgrunnen for forsinkelsen er en dragkamp mellom innenriksministeren og påtalemyndigheten om hva som skal skje med migrantene, som under trusler og håndgemeng tvang det italienske offshore-supplyskipet «Vos Thalassa» til å sette kursen vekk fra Libya etter å ha blitt plukket opp fra gummibåten de hadde befunnet seg i. Skipet kom migrantene til unnsetning da disse sendte ut nødsignaler.

Matteo Salvini, som er i kontakt med sin stabssjef i innenriksdepartementet under møtet han deltar ved i Innsbruck, forlanger at den voldelige kapringen av «Vos Thalassa» skal få konsekvenser for migrantene. En sudaneser og en ghaneser skal ifølge politiets undersøkelser ha stått bak mytteriet på supplyskipet, mens det er mistanker mot fire andre.

Men etterforskningen som politiet har gjort ombord på «Diciotti» i løpet av det siste døgnet, gir etter påtalemyndighetens oppfatning ikke tilstrekkelige elementer til pågripelse av noen av migrantene. Statsadvokatembedet i Trapani skal vurdere saken når en rapport fra politiet foreligger, men så langt har det ikke funnet grunnlag for pågripelse. Det behøves indikasjoner på en spesielt alvorlig forbrytelse, som f.eks. mordforsøk, mener statsadvokaten.

På havnen i Trapani venter både journalister og migrasjonspositive aktiviser på ankomst av «Diciotti», som inntil videre ligger like utenfor havnen. Men i påvente av at dragkampen mellom statsråden og påtalemyndigheten avgjøres i kulissene, legger altså «Diciotti» enn så lenge ikke til kai.

For Salvini vil en konsekvensfri ilandstigning være et prestisjenederlag. Innenriksministeren er bekymret for hva slags presedens som er i gjære. Signalet til migrantene er klart: Heller ikke en kapring er til hinder for at de kommer til Europa, hvor det er rettssikkerhet og individuelle rettigheter som venter dem.

Problemet for Italia og Europa er at disse privilegiene tilfaller en gruppe av invasjonsstyrker. Om det bare var to eller seks personer som tok initiativ til mytteriet, finnes det ingen tegn til at noen av de andre 58 voksne mennene ombord tok mannskapets parti. Deres ansvar er kollektivt, men spilleregler som ennå ikke er forkastet, pulveriserer dette ansvaret.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.