EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker under et møte mellom unionen og seks Balkan-stater i Sofia den 17. mai 2018. Foto: Dimitar Dilkoff / Reuters / Scanpix.

 

EU vil fredag starte prosessen for blokkering av amerikanske sanksjoner mot Iran, sier EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Hensikten er å beskytte europeisk næringsliv som driver handel i og med Iran mot konsekvensene av at USA gjeninnfører sanksjoner mot landet, sier Juncker under en pressekonferanse i Sofia torsdag ettermiddag.

Blokkeringen skjer gjennom at EU reaktiverer en gammel blokkeringslov, en prosess som formelt sett vil bli påbegynt gjennom et forslag om reaktivering fredag morgen, opplyser Juncker videre.

Når blokkeringen blir vedtatt og iverksatt er foreløpig ikke avklart.

Gammel lov
Blokkeringsloven det dreier seg om ble i sin tid laget for å omgå USAs handelsembargo mot Cuba i 1996. Loven forbyr europeiske selskaper og privatpersoner å etterleve amerikanske sanksjoner, i dette tilfellet mot Iran.

Konflikten med USA om Cuba-sanksjonene ble imidlertid løst politisk, så effekten av blokkeringstiltaket har aldri blitt testet i praksis.

– EUs plikt
Juncker presiserer at målet er å beskytte spesielt små- og mellomstore europeiske bedrifter som har investert i Iran, mot å bli rammet av USAs sanksjoner.

– Vi må innse at effektene av de amerikanske sanksjonene vil føles. Det er derfor EUs plikt å beskytte europeiske bedrifter. Det gjelder spesielt små- og mellomstore bedrifter. Derfor starter vi nå prosessen for reaktivering av blokkeringsloven, sier Juncker.

Iran-avtalen
En annen del av hensikten er å veie opp for de økonomiske skadevirkningene Iran får av at USA gjeninnfører sanksjoner mot landet, slik at Iran oppmuntres til å fortsette å overholde atomavtalen.

I tillegg til å reaktivere blokkeringsloven skal Den europeiske investeringsbanken få tillatelse til å finansiere europeiske selskapers investeringer i Iran, bekrefter Juncker.

Han nevner også Miguel Arias Cañetes besøk i Iran for å fremme økt energisamarbeid mellom Iran og EU.

Europeiske land har også en rekke andre alternativer oppe til vurdering for å kontre amerikanske sanksjoner mot Iran. Utfordringen er imidlertid at det vil bli vanskelig å veie opp for de økonomiske skadevirkningene av de amerikanske tiltakene.

Ut mot USA
Under torsdagens pressekonferanse brukte Juncker også tid på å kritisere USA og president Donald Trump for at de trakk seg fra atomavtalen.

– Jeg mener at det ikke er uforutsigbare konkurrenter, fiender eller partnere som er det største problemet i geopolitikken. Problemet er når din nærmeste venn er uforutsigbar. Det er ingen spøk. Dette er kjernen i våre problemer med våre venner på den andre siden av Atlanteren, sier Juncker.

– Jeg kan være enig med president Trump når han sier at uforutsigbarhet kan være et veldig nyttig verktøy i politikken. Men bare mot fiender eller utfordrere. Uforutsigbarhet er det siste vi trenger når vi er venner, sier han videre.

– Vi har ingen illusjoner eller store forventninger når det gjelder Iran og deres tilnærming til den vestlige verden. Men vi har de høyeste forventninger til Washington, understreker EU-kommisjonens president.

(©NTB)

 
 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!