Syriske sivile flykter fra kampene i det østlige Aleppo 28 november, 2016. Foto: Abdalrhman Ismail/Reuters/Scanpix

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sier det ikke er aktuelt for Norge å delta i gjenoppbyggingen i Syria så lenge Bashar al-Assad sitter ved makten.

Men SV og Rødt er mer opptatt av om styrkene norske soldater var med å trene kan ha deltatt i krig mot Assad. Dette kaller Rødt brudd på folkeretten.

Assad har selv begått grove brudd på folkeretten. Hvordan skulle norske myndigheter ha kontroll på hva syrisk milits deltok i?

Spørsmålsstillingen røper lav kunnsap til hvor mange grupper og allianser som eksisterer i Syria.

Det er også grunn til å spørre om SV foretrekker at Assad blir sittende. Her er regjeringen mer fremsynt: Det kan ikke bli fred i Syria før Assad er borte.

– Norge og vestlige land er enige om ikke å bidra til langsiktig gjenoppbygging i Syria før en troverdig og inkluderende politisk overgangsprosess er i gang. Vi ønsker ikke at bistandsmidler utnyttes av det syriske regimet for å støtte opp under egen legitimitet, understreket Søreide.

– Norge har lenge understreket at Assad ikke kan være en del av en langsiktig løsning, påpeker Søreide, som mener den syriske presidenten så langt ikke viser tegn til å ville forhandle. (NTB)

Krigsforbrytere

Norge ønsker snarere å bidra til etterforskning av forbrytelsene som er begått i Syria og blant de verste er Assads regime. Det sier ikke Søreide eksplisitt, men det ligger i formuleringen.

– Grusomme krigsforbrytelser er begått i løpet av den over sju år lange krigen i Syria. Det er viktig at de ansvarlige for slike forbrytelser stilles til ansvar for sine gjerninger, sa Søreide. (NTB)

Forsvarer Assad

Rødt og SV er mer opptatt av om norsktrente syrere har slåss mot Assad. De kjører formalia foran seg, men i realiteten er de sympatisk innstilt til Assad.

Hvis det var norske styrker som hadde deltatt i kampene, ville det stilt seg annerledes. Å forlange at Norge skal stå til ansvar for militser, er en form for paragrafrytteri som skurrer kraftig når det i realiteten er et forsvar for Assad.

– Det alle lurer på, er om styrker Norge har trent, har gått utover det mandatet som regjeringen tidligere har lagt fram for Stortinget, og vendt seg mot andre enn ISIL, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB

«Fredspartiet» Rødt går lengst i forsvaret for Assad.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er urolig over avsløringene i Klassekampen om at norsktrent milits også deltok i krig mot styrkene til Syrias president Bashar al-Assad.

– I så fall har Solberg-regjeringen sannsynligvis brutt Folkeretten, sier han. (NTB)

Grundig undersøkt

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen understreket hva som var forutsetningene for oppdraget og formodningen om at de ble holdt.

Bakke-Jensen slo i Stortinget fast at grupper som skulle trenes av norske soldater, «ble grundig undersøkt av koalisjonen» i forkant.

– Koalisjonens støtte har hele tiden forutsatt at partnerne kun skulle kjempe mot ISIL. I løpet av samarbeidet fulgte vårt personell disse avdelingene tett og forvisset seg om at de ikke kjempet mot andre enn ISIL, sa han. (NTB)

Ap er ikke med SV og Rødt

Interessant nok hadde ikke Aps Anniken Huitfeldt noen sans for Rødt og SVs «opposisjon».

Anniken Huitfeldt svarer imidlertid «nei» på spørsmål om hun er urolig for hva de norsktrente militsene har drevet med.

– Vi har behandlet denne saken grundig gjennom flere runder i den utvidede utenrikskomiteen. Vi har støttet oppdraget og forutsetter at regjeringen har fulgt opp det den har informert Stortinget om, sier hun til NTB.

SV og Rødt er opptatt av om noen kan ha trådt feil i forhold til Assad. Ville det ikke vært mer naturlig å være opptatt av det som direkte berører Norge – de hjemvendte jihadistene?

Av rundt 100 norsktilknyttede fremmedkrigere som har reist til Syria og Irak, er rundt 30 drept, ifølge utenriksministeren. 30–40 befinner seg fortsatt i IS’ gjenværende områder, mens rundt 40 har returnert til Norge. (NTB)