Arbeiderpartiet støtter regjeringens beslutning om å sende norske soldater til Mali. Dermed har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) flertallet i ryggen.

For første gang stiller Norge med soldater til Takuba-styrken i Mali, meldte regjeringen i en pressemelding 13. juli. De neste månedene skal «et mindre antall» soldater og to offiserer sendes til det krigsherjede afrikanske landet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekrefter overfor NTB at det var Sveriges forsvarsminister som inviterte Norge til å bidra inn i den svenske hurtigreaksjonsstyrken på 150 personer. Det norske bidraget er ifølge Bakke-Jensen på under ti soldater.

Han kaller den svenske operasjonen et «godt nordisk prosjekt».

– For Forsvaret er det viktig med norsk tilstedeværelse for å skaffe kunnskapen vi trenger om militære operasjoner. Dette er et viktig bidrag til det, sier Bakke-Jensen.

Militærkupp
Mali har vært gjenstand for to militærkupp det siste året, og store deler av landet kontrolleres av militante islamister.

Frankrike rettet i fjor en forespørsel til Norge om å bistå dem militært i Mali, meldte Aftenposten.

Den gang sa Norge nei. Bakke-Jensen begrunnet avgjørelsen med at regjeringen, etter konsultasjoner med Stortinget, manglet støtte til å sende soldater til Takuba-styrken. I forkant hadde både Arbeiderpartiet og SV, samt Fremskrittspartiet, uttrykt skepsis til den franske invitasjonen.

SV og Frp er fortsatt mot norsk deltakelse i Mali, sier de til NTB.

I Ap har stemningen snudd.

– Jeg er tilhenger av dette samarbeidet, sier leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap).

Flertallet i ryggen
Med støtte fra Ap har regjeringen et flertall på Stortinget bak seg.

Det er regjeringen alene som avgjør om Norge skal delta i krig eller ei, men ifølge forsvarsministeren har han også i år gjennomført «nødvendige konsultasjoner» med Stortinget. I praksis pleier det å skje i lukkede møter i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK).

– Jeg opplever at jeg har den støtten jeg trenger i Stortinget for å gjøre dette, sier Bakke-Jensen.

Ifølge forsvarsministeren skiller årets operasjon seg vesentlig fra fjorårets.

– I fjor skulle vi reise ned med 100–120 personer og stå for en stor operasjon. Det hadde vi ikke støtte til. Nå skal svenskene ned med en spesialstyrke, og vi deltar med et begrenset antall soldater, sier Bakke-Jensen.

Ivrer for nordisk samarbeid
Også Huitfeldt i Ap understreker at dette er noe helt annet enn styrkebidraget regjeringen først foreslo.

– Jeg har ikke vært tilhenger av at Norge sender et stort og eget styrkebidrag til Mali. Det vil binde opp mange ressurser og jeg har derfor ment at vi heller bør prioritere vår innsats andre steder, sier Huitfeldt og fortsetter:

– Noe jeg mener vi skal prioritere mer av i tiden fremover, er nordisk samarbeid. At svenske soldater deltar i norske operasjoner og norske i svenske operasjoner, mener jeg er veldig viktig for det nordiske samarbeidet.

Hun bekrefter at Ap har vært konsultert om årets bidrag.

– Dette ligger på regjeringens bord, det er deres beslutning. Men jeg har lenge ivret for nordisk samarbeid, også utenfor Nato. Jeg mener det bør være en hovedprioritering for Norge.

Rødt krever redegjørelse
Rødt reagerer på sin side kraftig på beslutningen om å sende soldater til Mali.

– Forsvaret skal forsvare Norge, ikke militærkuppregimer i utlandet. NATO-krigen mot Libya har allerede destabilisert store deler av Afrika, inkludert Mali, og mer vestlig krigføring skaper bare mer lidelse for befolkningen, sier Seher Aydar, Rødts vara på Stortinget og 2.-kandidat på Oslo-lista.

Hun krever at regjeringen gir en åpen redegjørelse om saken i Stortinget.

– Det er grovt uansvarlig å sende norske soldater i livsfare og bruke skattemillioner på å krige for vestlige stormaktsinteresser i Afrika, sier Aydar.

Heller ikke Frp støtter regjeringen.

– Mali er en tidligere fransk koloni og en utfordring Frankrike selv må ta ansvar for å løse. Her tar forsvarsministeren en stor risiko. Hvis Norge mister soldater i Mali, er det han som står ansvarlig, for dette er ikke en konflikt vi er en del av, sier Frps utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde.

Lener seg på Frankrike
På spørsmål om hvilke vurderinger regjeringen har gjort av den vanskelige politiske situasjonen i Mali, viser Bakke-Jensen til at Frankrike har kontakt med Mali for å avklare en plan for å gjenopprette sivilt styre etter valg.

– Vi lener oss på de franske vurderingene, sier han.

Til kritikken fra Rødt, sier forsvarsministeren:

– Jeg mener forsvaret av Norge skal basere seg på et tett bilateralt og multilateralt samarbeid i Nato, sier Bakke-Jensen.

– Dette er ikke et Nato-oppdrag?

– Det nordiske forsvarssamarbeidet er kjempeviktig, sier forsvarsministeren.

Til kritikken fra Frp sier Bakke-Jensen:

– Frp trenger ikke å si at jeg har det konstitusjonelle ansvaret her, for det vet jeg.

Frankrike trapper ned i Sahel – Norge sender soldater til Mali

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.