Foto: flickr / regjeringen.no

 

I et intervju med VG tar justisminister Tor Mikkel Wara til orde for mer politi på nett og nye etterretningsmetoder i kampen mot den økende gjengkriminaliteten i Oslo, som bekymrer statsråden og ifølge politiet er alarmerende.

Wara skrider til verket med skånselsløs realisme:

– Når jeg spør hvilke andre byer som har lykkes med dette, er svaret ingen. Sverige får det ikke til, London får det ikke til. Det betyr at vi har en formidabel oppgave: Vi må lykkes med noe som ingen andre lykkes med, sier Wara til VG.

Det er nærliggende å tolke justisministerens budskap som om han vet at forsøket vil mislykkes. For hvorfor skulle Norge være noe bedre rustet til å hanskes med disse tingene enn Storbritannia?

Den nybakte statsråden forklarer at verden ikke er statisk:

– Vi har kontroll, Oslo er en tryggere by enn andre byer av denne størrelsen. Men klokken tikker. Andre storbyer har vært på det stadiet der Oslo er, og alle de andre har mistet kontrollen eller mislykkes, vil jeg si, sier justisministeren.

Men kanskje Oslo er i ferd med å prøve noe som London eller Stockholm ikke har prøvd:

– Politiet har fått noen nye lovhjemler som de enda ikke har tatt i bruk, som går spesielt på dataovervåkning og dataavlesning. Disse ungdomsgjengene kommuniserer via internett og Facebook. Derfor kan de flytte seg fort gjennom byen. Det blir kanskje like vanlig med politipatruljer på nett som i gaten for å prøve å møte dette her, sier Wara.

Elektronisk etterretning til kriminalitetsbekjempelse er ikke et veldig langt konseptuelt skritt fra det Israels hemmelige tjenester allerede gjør for å bekjempe terrorisme: Etter knivintifadaen der til lands høsten 2015 har politi og etterretning klart å avverge en rekke angrep takket være overvåkning, profilering og analyse av adferd på nett.

Overgangen mellom kriminalitet og terror er av og til flytende. Den innsikten antyder at metodebruken i håndteringen av problemene også kan bli det.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂