Nytt

Politimannen i begynnelsen av 30-årene er dømt for grove brudd på tjenesteplikten og for brudd på taushetsplikten. (Illustrasjonsfoto: Reuters / Kacper Pempel / Scanpix)

Politiets utlendingsenhet (PU) har fattet vedtak om å sparke politimannen som ble dømt for å ha snoket i politiets registre.

Navnet til den dømte tyder på bakgrunn fra eks-Jugoslavia, noe samtlige hovedstrømsmedier tier om. Rights.no skrev i mars at han hadde utenlandsk bakgrunn.

Han skal også ha søkt på saker som et familiemedlem, også ansatt i politiet, har jobbet med.

Politimannen ble dømt til betinget fengsel i 15 dager for å ha snoket på «svært personlige opplysninger om flere navngitte personer i politiets registre».

«Han har grovt brutt sin tjenesteplikt fordi han søkte på sentrale personlige opplysninger om en rekke personer og objekter», heter det i dommen

Politimannen i 30-årene ble dømt til 15 dagers betinget fengsel for grove brudd på tjenesteplikten etter at han foretok 70 ulovlige søk i registrene til politiet. 26 av søkene gjorde han sammen med en Tinder-date, som han også lot avfotografere PC-skjermen, ifølge dommen.

– Ansettelsesrådet i PU har behandlet saken og fattet vedtak om avskjed, skriver Vegard Aamodt, fungerende personalsjef i PU, i en epost til Nettavisen.

Vedtaket er imidlertid ikke endelig, ettersom politimannen har mulighet til å påklage det. Ved en eventuell klage må ansettelsesrådet behandle avgjørelsen på nytt. Dersom de kommer til samme avgjørelse, oversendes saken til Politidirektoratet.

Politimannens forsvarer, advokat Eva-Marie Stryker, ønsker ikke å kommentere avskjedigelsen.

Ifølge mannens forklaring ble han lurt til å tro at også Tinder-daten jobbet i politiet. Det er Spesialenheten for politisaker som har etterforsket saken.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!