Nytt

To menn er dømt til betinget fengsel etter at de forfalsket vitnemålene for å få jobb som drosjesjåfører. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

To menn i 20-årene er dømt til betinget fengsel for å ha forfalsket vitnemål fra videregående fordi de ville jobbe for Oslo Taxi.

To menn er i hver sin rettssak dømt til betinget fengsel i 14 dager. Den ene er i tillegg dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, mens den andre må betale en bot på 7.500 kroner, skriver Aftenposten.

Mennene, som ble dømt i sommer, søkte om å bli sjåfør hos Oslo Taxi, som krever at nye sjåfører har minst karakteren 3 i norsk.

Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett forfalsket en 24-åring vitnemålet sitt ved å endre norskkarakteren fra 1 til 3. Mannen ble kalt inn til intervju, men norskkunnskapene var så dårlige at taxiselskapet fattet mistanke om forfalskning og undersøkte med skolen som hadde skrevet ut vitnemålet.

Mannen fikk en ubetinget dom på 14 dager i tingretten, men lagmannsretten endret straffen til en betinget dom. Den andre tiltalte, en 25 år gammel mann, var også tiltalt for å ha endret norskkarakteren for å kjøre for Oslo Taxi.

Kommunikasjonsrådgiver Tone Tufte i Oslo Taxi sier språkkravet kommer i tillegg til kravene om blant annet plettfri vandel og bestått kjentmannsprøve. Hun sier at de i gjennomsnitt oppdager én forfalskning i året.
Forhåndsbestill boken til Kjell Skartveit fra Document forlag. Her til spesialpris!