Kommentar

En enstemmig tingrett i Bergen fant SV-politiker og bystyrerepresentant Amir Payan skyldig i forsøk på bedrageri og dokumentfalsk, og dømte ham til 30 dagers betinget fengsel og til å betale saksomkostninger. Også et familiemedlem er dømt i saken.

Payan akter å anke dommen, som han mener har sammenheng med den pågående konflikten med Bergen SV og medias dekning:

Han hevder at media har bidratt til at retten fant ham skyldig.

– Dommen er veldig beklagelig, men ikke overraskende med tanke på mediedekningen. Jeg ble hengt ut på en førsteside i BA. Det er klart at det har påvirket dommerne, sier han.

Han mener også at dommen har sammenheng med konflikten innad i Bergen SV, som han kaller en «klappjakt fra skanse til skanse» på ham.

– Det er svært unaturlig at man blir dømt når en annen har tilstått forholdet, sier Payan, som i ettermiddag ikke hadde fått snakket med sin forsvarer Brynjar Meling.

Bakgrunnen for bedrageridommen er at Payan, sammen med det nå dømte familiemedlemmet, sendte inn forfalskede likningsattester til Lånekassen høsten 2008. Tingretten mener hensikten med forfalskningene var å få rentefritak på studielånet.

Forfalskningene ble oppdaget av Lånekassen, som anmeldte Payan til politiet. Ifølge tiltalen var beløpet som Payan urettmessig kunne ha fått utbetalt på 19.398, men retten finner det ikke bevist at også likningsattesten for 2005 var forfalsket. Dermed tar den utgangspunkt i et lavere beløp.

Tror ikke på Payan
Familiemedlemmet har tilstått han hun endret likningsattestene. Hun har i tilståelsen tatt på seg all skyld, og hevdet at Amir Payan ikke visste om forfalskningen. Payan forklarte i retten at han fakset de forfalskede papirene til Lånekassen, men at han ikke visste at de var endret på.

Tingretten fant ikke denne forklaringen troverdig, og viser til vitneforklaringen fra en saksbehandler i Lånekassen. Saksbehandleren skal flere ganger har vært i kontakt med den omstridte bystyrerepresentanten om de aktuelle likningsattestene, og Payan skal umiddelbart ha forstått hva det dreide seg om da han ble konfrontert med Lånekassens mistanker. Tingretten la også vekt på at Payan har søkt om rentefritak tidligere, og derfor var kjent med både fritaksgrensene og vilkårene.

Retten mener Payan «utvilsomt visste eller i hvert fall regnet det som overveiende sannsynlig at de utskriftene han sendte til Lånekassen var forfalskede». Han blir derfor dømt både etter tiltalepunktet om forsøk på bedrageri og punktet om dokumentfalsk.

Påtalemyndigheten la ned påstand om bot og betinget fengsel for Payan. Retten mener det ikke er grunnlag for en bot, men støtter påstanden om betinget fengsel. Selv om det er snakk om et mindre beløp, og forfalskningen ikke bærer preg av å være planlagt, mener retten at det er viktig å reagere strengt mot forsøk på misbruk av offentlige tilskudd.

Bergens Tidende: Dømt for bedrageri