Allerede torsdag kveld har juryen kommet til en beslutning i Trumps rettssak, melder Reuters.

De har funnet Trump skyldig på samtlige punkter. Dommen er foreløpig satt til 11. juli.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Document har tidligere i dag sett på hva eksperter har å si om hva som vil skje hvis Trump blir dømt. Følgende er informasjon fra Forbes og Fox News.

Forbes

Trump står tiltalt for 34 tiltalepunkter om forfalskning av forretningsdokumenter, basert på tilbakebetalinger han sendte til eks-advokat Michael Cohen som betalte pornostjernen Stormy Daniels 130 000 dollar for å dekke over hennes påstander om en affære med Trump.

Tiltalene er felony som er det samme som alvorlig forbrytelse i Norge.

Trump er beskyldt for forfalskning av forretningsdokumenter i første grad som er en klasse «E»-forbrytelse i New York, og som kan straffes med en bot på opptil 5000 dollar per lovbrudd og/eller opptil fire års fengsel. Det betyr at Trump står overfor opptil 170 000 dollar i bøter og 136 års fengsel hvis han blir dømt på alle punkter.

Juridiske eksperter har imidlertid vært skeptiske til at Trump vil få noen fengselsstraff – for ikke å snakke om maksimumsstraffen – hvis han blir dømt, og mener at han ikke vil bli dømt til fengsel som førstegangsforbryter.

Fengsel er imidlertid ikke helt utelukket: Advokat Norm Eisen konkluderte med at lignende saker i New York har resultert i fengselsstraff i omtrent 10 % av tilfellene, basert på en gjennomgang av 10 000 tidligere saker.

Til syvende og sist vil det være opp til dommer Juan Merchan å avgjøre hva Trumps straff blir, skriver Forbes. Noe som blant annet vil være basert på forbrytelsens art, bevisene i rettssaken og Trumps «historie og karakter», og Eisen bemerker at en dom sannsynligvis vil komme 30 til 60 dager etter at rettssaken er avsluttet.

Trump kan anke saken hvis han blir dømt, og kan også be om at en eventuell fengselsstraff utsettes mens han anker saken.

Hva med valget?

At Trump blir dømt vil ikke ha noen innvirkning på hans mulighet til å stille som presidentkandidat, selv om han sannsynligvis vil bli utestengt fra å stemme i hjemstaten Florida som straffedømt. Det står ingenting i grunnloven om at en kandidat med et kriminelt rulleblad ikke kan stille til valg.

En straffedom hindrer ham heller ikke juridisk sett fra å fungere som president, men hvis han blir dømt til fengsel og deretter valgt til president, gjenstår det fortsatt å se hva som vil skje.

Teknisk sett er det ingenting som hindrer Trump i å fungere som president selv fra fengselet – selv om et slikt scenario er svært usannsynlig med tanke på logistikken. The New York Times bemerker at det er sannsynlig at Trump vil be om å bli løslatt fra fengselet for å kunne oppfylle sine konstitusjonelle plikter.

Trump kan ikke benåde seg selv i Manhattan-saken, fordi han vil bli dømt i staten New York og ikke den føderale domstolen.

Hvis Trump ikke blir dømt, vil påtalemyndigheten bare kunne anke saken hvis tiltalen frafalles eller hvis en dom blir opphevet, for eksempel hvis det er en hung jury der medlemmene ikke er enstemmig for å dømme Trump. Påtalemyndigheten kan ikke anke saken hvis juryen frikjenner Trump fullt ut.

Trump risikerer også fengselsstraff i saken hvis han bryter ordren om munnkurv, som forbyr ham å uttale seg offentlig om vitner, jurymedlemmer, aktorer og andre parter i saken. (Den omfatter ikke dommer Merchan.)

Trump har allerede brutt pålegget ti ganger, og Merchan har truet med å sende Trump i fengsel hvis han gjør det igjen. I henhold til loven i New York kan Trump bli dømt til opptil 30 dagers fengsel for brudd på munnkurv.

Fox News

En skyldig dom i den historiske saken kan få vidtrekkende konsekvenser for presidentvalget i 2024 og snu opp ned på strafferettspraksis i New York, mens en ikke skyldig dom vil gi Trump ammunisjon i et potensielt søksmål for malicious prosecution (rettslige skritt mot en person uten saklig grunn i den hensikt å skade noen i stedet for å søke rettferdighet), sier juridiske eksperter til Fox News Digital.

Tidligere føderal aktor Trey Gowdy, som er programleder i «Fox News Sunday Night in America», sa sa at det er usannsynlig at juryen vil finne Trump skyldig på noen av tiltalepunktene, men ikke på andre.

Louis Gelormino, en av Staten Islands forsvarsadvokater, var enig i at juryen ville felle samme dom på alle tiltalepunktene, fordi alle forbrytelsene er stort sett de samme. Det er bare forskjellige tilfeller av samme forbrytelse.

Gelormino sa også at Trump ville ha en utmerket sak for å saksøke alle som er involvert i straffeforfølgelsen hvis han ønsket å gå den rettslige veien. Han mener også at presidentkandidaten kan saksøke dommeren for tjenesteforsømmelse

Påtalemyndigheten må overbevise juryen om at Trump ikke bare forfalsket forretningsdokumentene knyttet til de påståtte betalingene, men at han også gjorde det for å fremme en annen forbrytelse, nemlig konspirasjon for å fremme eller forhindre et valg.

Braggs påstand om at Trump forfalsket regnskaper for å dekke over en annen forbrytelse, gjorde det som ellers ville ha vært en forseelse, til en forbrytelse.

Gelormino sa at i løpet av 45 år som praktiserende advokat i New York har han og hans kolleger aldri sett en sak som denne.

– Dette er den mest absurde, obskøne saken vi noensinne har sett noen forsøke å få noen dømt for. Og at dette er en sak mot USAs tidligere president, er langt over toppen. Enhver borger, hvem som helst, burde aldri bli tiltalt for denne typen forbrytelser.»

Hvis Trump blir dømt, vil han fortsatt kunne stille som presidentkandidat. Men hvordan det vil se ut, vil variere sterkt avhengig av dommen. En anke kan ta måneder eller til og med år å avgjøre.

Påtalemyndigheten vil ha mulighet til å be dommer Juan Merchan om å øke Trumps kausjon for å garantere at han kommer tilbake i retten når dommen leses opp. Dette kan også inkludere en begjæring om varetektsfengsling, noe som vil plassere Trump i fengsel frem til domsavsigelsen. Men juridiske eksperter sier at det er usannsynlig at en 77 år gammel mann som aldri har blitt dømt for en forbrytelse, sendes i fengsel.

Gelormino forklarte at hvis Trump blir funnet skyldig, må han møte en tilsynsverge fra fengselet før domsavsigelsen. Tilsynsverge vil lage en rapport til dommeren basert på intervju med Trump. Rapporten, som det kan ta seks til åtte uker å ferdigstille, vil inneholde en kort biografi om Trump og en anbefalt straff. Den vil bli sendt til alle parter, og forsvaret vil få mulighet til å komme med sine egne forslag til straffeutmåling. Dommer Merchan er ikke bundet av denne rapporten.

Trump, som alle andre domfelte, vil måtte overholde visse regler mens han venter på dommen. Han må også innrømme skyld overfor tilsynsverget.

Hvis en domfelt som er funnet skyldig av en jury , ikke innrømmer skyld overfor tilsynsverge, vil dommeren ta hensyn til det som en «skjerpende faktor» i straffeutmålingen, sier Gelormino.

Hvis Trump blir dømt til fengsel, har borgermester Eric Adams i New York City sagt at byens kriminalomsorg og Rikers Island-fengselet i New York er «klare» til å ta imot ham.

På spørsmål om Trump ville bli plassert alene eller sammen med de andre innsatte, sa en talsmann for kriminalomsorgen at de vil finne en passende bolig til ham hvis han ender opp i deres varetekt.

Trump har rett til Secret Service-beskyttelse selv om han blir sendt i fengsel. Det er uklart hvordan etaten vil koordinere med domstolen og fengselsbetjenter for å beskytte Trump hvis han blir fengslet.

–Jeg tror ikke noen vet hvordan det vil se ut. Gud forby at det skjer, sier Gelormino.

Et annet alternativ er at Trump blir plassert i hjemmefengsel på Mar-a-Lago, residensen hans i Florida. Myndighetene i New York og Florida vil måtte koordinere dette, men det vil begrense Trumps mulighet til å drive valgkamp for Det hvite hus, sier David Gelman, en forsvarsadvokat og tidligere aktor fra New Jersey.

Gelman sier at en tiltalt kan i utgangspunktet ikke forlate boligen sin med mindre han eller hun må møte en lege eller en advokat. Trump kan heller ikke reise noen stand og advokaten mener at det vil være en alvorlig form for valginnblanding på grunn av det faktum at han har behov for å drive valgkamp i ulike delstater i landet frem mot valget.

Det tredje alternativet er betinget fengsel. I dette tilfellet vil Trump få tildelt en betjent-veileder fra kriminalomsorgen som kan utøve stor makt over den republikanske kandidaten i 2024. Trump vil for eksempel måltte be om tillatelse til å reise ut av delstaten, noe som i stor grad vil hindre hans mulighet til å drive valgkamp. Han kan også bli utsatt for ransakinger, uanmeldte besøk og bli tvunget til å delta på møter når som helst.

Gelormino sa at det «absolutt» er en risiko for at en politisk motivert veileder kan misbruke sin makt over Trump for å hindre ham i å drive valgkamp. Han sier at disse personene som jobber innen kriminalomsorgen i New York City har en tendens til å være demokrater, fordi det er en stilling som i beste fall er politisk motivert.

Hvis Trump vinner valget til tross for dommen, vil han ikke kunne benåde seg selv, siden dette er en delstatssak. Hvordan en sittende president i USA skal kunne overholde vilkårene i dommen etter å ha blitt dømt i en delstat, er uhørt og ukjent juridisk territorium, skriver Fox.

En annen mulighet er at juryen ikke klarer å komme frem til en kjennelse, og at saken ender i en ugyldig rettssak. Gelormino sier at påtalemyndigheten i New York vanligvis vil prøve saken på nytt innen to eller tre måneder, med mindre de kan komme til enighet med forsvaret om en løsning som gjør at man unngår en rettssak. Det utfallet virker usannsynlig med tanke på Braggs hevnlystne påtalemyndighet og Trumps trassige erklæringer om uskyld.

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.