Ved inngangen til høstens presidentvalgkamp i USA straffeforfølges nå Donald Trump simultant i fem ulike jurisdiksjoner, og det av statsadvokater som alle har uttrykt sin støtte til Demokratene.  En tydeligere illustrasjon på «lawfare» og «interference with the election» skal man lete lenge etter.

Både Demokratene og mediene vil ha oss til å tro at det er Donald Trump som utgjør en trussel mot demokratiet; men det er det motsatte som er tilfellet.  Denne ukens høringer i Representantenes hus illustrerer dette til fulle.  Justisminister Merrick Garland og FBI-sjef Christopher Wray måtte stå skolerett, og de klarte ikke å bortforklare det som er synlig for alle som vil se; at Demokratene misbruker rettsapparatet, Justisdepartementet og FBI til å ramme presidentens hovedutfordrer. Symptomatisk nok har hovedstrømsmediene vært svært tilbakeholdne med å rapportere fra disse spektakulære høringene.

I forrige uke ble Trump funnet skyldig i en rettssak i New York som har vært preget av alvorlige brudd på rettssikkerheten.  Forgåelsen som nå gjør at Joe Biden kaller Trump en «convicted criminal», er at regnskapsføringen av et bilag et sted i Trump-systemet for 8 år siden ikke var korrekt (noe som i seg selv ikke er så alvorlig), og at feilføringen ble gjort for å skjule en mer alvorlig forbrytelse.

Hva denne alvorlige forbrytelsen skulle være, er ikke godt å si, for det lot seg ikke lese ut av tiltalen.  Saken ble anlagt av statsadvokat og demokrat Alvin Bragg.  I sin kamp for å «ta Trump» fikk Bragg støtte av Matthew Colangelo, som var rangert som tredje høyeste tjenestemann i Justisdepartementet til Biden, før han plutselig søkte seg 8 trinn nedover på karrierestigen og tok ansettelse på statsadvokat Alvin Braggs kontor, for der å jobbe med straffesaken mot Trump.  

Dommeren i saken er Juan Merchan, som tidligere har donert penger til Demokratene.  Merchans datter jobber som suksessrik fund-raiser for Demokratene, og er mht. egen avlønning personlig tjent med at Trump settes i et lite fordelaktig lys. 

For å bli kjent skyldig, måtte alle 12 jurymedlemmene være enige i at regnskapsføringen ble gjort bevisst feil i den hensikt å skjule den alvorlige forbrytelsen (som det fortsatt er uklart hva er).  I sin belæring til juryen påpekte dommer Merchan at det ikke var påkrevet at de 12 var enige om HVILKEN alvorlig forbrytelse(!) Trump prøvde å skjule da bilaget ble regnskapsført på feil konto et sted i Trump-systemet høsten 2016 eller tidlig i 2017 (og da mest sannsynlig etter valget i november 2016).  

Dermed er det heller ikke så lett å skjønne hva juryen konkret fant Trump skyldig i.  Og Trump selv har bare i begrenset grad kunnet ta til motmæle mot denne prosessen mot ham, fordi dommer Merchan forbød ham (men ingen andre) å omtale de involverte aktørene i rettssaken i det offentlige rom.  

Det skal bli spennende å se straffeutmålingen når denne kommer tidlig i juli.  Hvis Trump dømmes til fengsel, tipper jeg det betyr dødsstøtet; IKKE for Donald Trump, men for Joe Bidens kandidatur.  Americans recognize bullshit when they see it, og stadig flere amerikanere tenker nok at «når de kan gjøre dette mot Trump, hva kan de da gjøre mot meg?»

Denne rettssaken bidrar til å sette hele rettssystemet i USA i vanry, og det er det også flere demokrater som påpeker.  Det er helt åpenbart at dommen blir omgjort straks anken blir behandlet i en mer seriøs domstol; men inntil så skjer kan Biden og media få oss til å tro at det er Trump som er kriminell, mens Biden er hel ved.

I denne ukens høringer i House Judiciary Committee ble FBI-sjef Wray og justisminister Garland grillet om de koordinerte straffesakene som nå reises mot Trump, etter hvert som det blir mer og mer klart at han er den sannsynlige vinneren av høstens presidentvalg. 

De unnvikende svarene på helt enkle spørsmål, levner Wray og Garland liten ære.  Særlig interessant er det at FBI-sjef Wray, i en situasjon der han i handling har vist at FBI ikke oppfyller sin forpliktelse til å etterforske politisk misbruk av rettsapparatet, heller ikke er i stand til å svare på HVEM som i så fall skal gjøre det.  

Justisminister Garland er ikke stort bedre.  Han ser ut som en snill bestefar, men dette er samme person som nylig proklamerte at høstens valg skal skje ved hjelp av poststemmer, og uten krav til å legitimere seg for å avgi stemme.  Alle vet at dette legger til rette for storstilt valgfusk. 

Utspørringene av Merrick Garland og Christopher Wray i denne ukens høringer må være en eye-opener for dem som ellers får sin kunnskap om amerikansk politikk fra norske hovedstrømsmedier.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.