Justisminister Merrick Garland utnevnte fredag statsadvokat David Weiss til spesialetterforsker i etterforskningen av Hunter Biden, men også andre saker som måtte dukke opp, som andre medlemmer av Biden-familien. På overflaten virker det som om Garland har gitt etter, men Republikanerne Jim Jordan og Comer aner ugler i mosen.

Garland har tidligere forsikret at Weiss hadde myndighet til å reise saker også utenfor Delaware, men bak lukkede dører sa Weiss noe annet: Han hadde forsøkt, men var blitt avvist av justisdepartementet. Flere har mente at Weiss burde blitt utnevnt til spesialetterforsker som gir videre fullmakter. Nå er han endelig blitt det.

Men de ledende Republikanerne i Representantenes hus, Jim Jordan og James Comer, ser et renkespill fra Garlands side.

«David Weiss can’t be trusted and this is just a new way to whitewash the Biden family’s corruption. Weiss has already signed off on a sweetheart plea deal that was so awful and unfair that a federal judge rejected it. We will continue to pursue facts brought to light by brave whistleblowers as well as Weiss’s inconsistent statements to Congress.» said Jordan spokesman Russell Dye.

Hunter Bidens forsvarere hadde sammen med justisdepartementet forhandlet seg frem til en avtale som ville gitt Hunter et klaps på hånden og immunitet mot alle fremtidige rettssaker. Da det gikk opp for dommer Maryella Noreika satte hun foten ned. Avtalen falt i fisk og nå er alt åpent.

Det er et følsomt tidspunkt for Garland som hele tiden har villet beskytte Biden-familien. Det virker ikke plausibelt at han skulle gjøre noe som truer deres sikkerhet.

Det tror heller ikke Comer at han har gjort.

«Dette trekket fra justisminister Garland er en del av Justisdepartementets forsøk på å prøve å skjule for Biden-familien i lys av Kontrollkomiteen i Representantenes hus’ økende bevis på president Joe Bidens rolle i familiens ordninger med å selge ‘merkevaren’ for millioner av dollar til utenlandske borgere. Justisdepartementets kritikkverdige oppførsel og politisering i den strafferettslige etterforskningen av Biden har allerede latt foreldelsesfristen utløpe med hensyn til grove forbrytelser begått av Hunter Biden. Justisdepartementets tjenestemenn nektet å følge opp bevis som kunne ha ledet til Joe Biden, ga Biden-overgangsteamet og Hunter Bidens advokater beskjed om planlagte intervjuer og undersøkelser, og forsøkte snikende å plassere Hunter Biden på vei mot en gunstig avtale om skyldsinnrømelse,» sa Comer.

Han fortsatte: «La oss klargjøre hva dagens trekk egentlig handler om. Biden-justisdepartementet prøver å hindre kongressens tilsyn mens vi har lagt frem bevis for det amerikanske folk om Biden-familiens korrupsjon. Kontrollkomiteen i Representantenes hus vil fortsette å følge pengesporet til Biden-familien og intervjue vitner for å fastslå om utenlandske aktører har rettet seg mot Bidens, om president Biden er kompromittert og korrumpert, og om vår nasjonale sikkerhet er truet. Vi vil også fortsette å samarbeide med komiteene for juridiske spørsmål og økonomiske spørsmål i Representantenes hus for å avdekke kritikkverdig oppførsel i Justisdepartementet og holde de ansvarlige for å misbruke rettshåndhevelsesmakten.»

https://www.foxnews.com/politics/ag-garland-appoints-hunter-biden-investigator-david-weiss-special-counsel

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.