Republikanerne i Representantenes hus har sendt et brev til Justisdepartementet der de anbefaler at Hunter Biden og James Biden blir siktet for å ha kommet med falske forklaringer under ed. Begge skal ha løyet i Kongressen under republikanernes granskning i den innledende fase for å se om det er grunnlag for å reise riksrettssak mot Joe Biden i forbindelse med familiens forretninger i utlandet.

De falske påstandene har én ting til felles. De handler om Joe Bidens kunnskap om – og rolle i familiens forretningsvirksomhet i utlandet.

Lederen for Kontrollkomiteen, James Comer, lederen for Justiskommittéen, Jim Jordan, og lederen for Budgetkomiteen, Jason Smith, har hatt tilsyn med etterforskningen. Brevet med et vedlegg på 60 sider med dokumenter som støtter de kriminelle anklagene, ble sendt til justisminister Merrick Garland og spesialrådgiver David Weiss onsdag.

Følgende er en delvis oversettelse av brevet som avslører oppsiktsvekkende informasjon om saken:

Kjære justisminister Garland og spesialetterforsker Weiss,

Komiteene undersøker om det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å åpne en formell riksrettssak mot president Biden for gransking i Representantenes hus.

Komiteene undersøker spesifikt presidentens rolle i og kjennskap til families internasjonale influence peddling scheme (kickback, korrupsjon) som har generert over 18 millioner dollar til Bidens familiemedlemmer og deres tilknyttede selskaper, og over 27 millioner dollar når man inkluderer betaling til deres forretningsforbindelser. Betalingene ble ofte brukt til å overføre midler til medlemmer av Biden-familien. Disse tallene inkluderer ikke ytterligere 8 millioner dollar i lån – hvorav de fleste ikke er tilbakebetalt – til Robert Hunter Biden og James Brian Biden, henholdsvis presidentens sønn og bror.

Totalt har komiteene redegjort for at siden 2014, har medlemmer av Biden-familien, deres selskaper og forretningsforbindelser, mottatt over 35 millioner dollar, noe som inkluderer finansielle transaksjoner som beskrives som lån. Til tross for store anstrengelser har komiteene ikke identifisert legitime tjenester som berettiger slike lukrative utbetalinger. Pengebeløpet Biden-familien har mottatt fra selskaper og enkeltpersoner er alarmerende.

I forbindelse med riksrettssaken har tilsynskomiteen og justiskomiteen intervjuet flere vitner angående president Bidens kjennskap til og involvering i familiens forretningsvirksomhet, inkludert medarbeidere i Biden-familien og Biden familiemedlemmer selv, nemlig Hunter Biden og James Biden. Den 21. februar 2024 gjennomførte komiteene et transkribert intervju med James Biden, som var ledsaget av en advokat. Den 28. februar 2024 gjennomførte komiteene en vitneforklaring med Hunter Biden, som vitnet under ed og også var ledsaget av advokat.

Hunter Biden kom med en falsk forklaring om hans tilknytning til bedriften Rosemont Seneca Bohai, LLC – og dens bankkonto. Millioner av dollar ble overført til Rosemont Seneca Bohai Bank Account fra utenlandske personer og utenlandske enheter. Disse personene møtte daværende visepresident Biden før og etter at de overførte penger til Rosemonts bankkonto, som deretter overførte midler til Hunter Biden. Hunter Biden kom med ytterligere falske forklaringer om hvorvidt han hadde stillinger i Rosemont Seneca Bohai, LLC. Etter å ha avhørt Hunter Biden, fikk komiteene tak i dokumenter som viste at Hunter Biden var selskapets sekretær.

I tillegg kom Hunter Biden under sin vitneforklaring med en fiktiv beretning om truende tekstmeldinger han sendte til sin kinesiske forretningspartner mens han sa at han satt ved siden av sin far da han skrev meldingene. Hunter Biden fortalte komiteene at han hadde sendt denne trusselen til en urelatert person med samme etternavn. Dokumenter viser imidlertid at Hunter Biden fremsatte trusselen til den tiltenkte personen og bankutskrifter beviser at Hunter Bidens kinesiske forretningspartnere overførte millioner av dollar til ham etter trusselen. En del av inntektene har blitt sporet til Joe Bidens bankkonto.

Når det gjelder James Biden, uttalte han helt klar og forståelig under intervjuet at Joe Biden ikke møtte Tony Bobulinski, en forretningsforbindelse av James og Hunter Biden, i 2017 mens han forhandlet en avtale med en kinesisk enhet, CEFC China Energy. Nærmere bestemt, James Biden uttalte at han ikke deltok på et møte med Joe Biden, Hunter Biden og Tony Bobulinski den 2. mai 2017 på Beverly Hilton Hotel. Disse uttalelsene ble motsagt ikke bare av Bobulinski, men også av Hunter Biden. Bobulinski produserte også tekstmeldinger som fastslår hendelsene som ledet opp til og umiddelbart etter møtet med Joe Biden den 2. mai 2017.

Komiteene har merket seg at de falske påstandene har én ting til felles. Hvert eneste tilfelle involverer Joe Bidens kunnskap om og rolle i familiens forretningsvirksomhet i utlandet:

Hunter Bidens benektet at han hadde tilknytning til Rosemont Seneca og firmaets bankkonto. Den samme kontoen som utenlandske personer som møtte Joe Biden, overførte penger til.

Hunter Biden diktet opp en fiktiv fortelling om at at han truet feil person, som ser ut til å være et forsøk på å skjule at han nevnte at han satt ved siden av Joe Biden, noe som
lyktes i å tvinge sine kinesiske partnere til å sende ham penger.

“CEFC was asked to commit $10 million in capital. When the money didn’t come, a frustrated Hunter sent a July 30, 2017, WhatsApp message to Raymond Zhao, a CEFC associate. It said he was sitting with his dad, demanded payment and warned: ‘I will make certain that between the man sitting next to me and every person he knows and my ability to forever hold a grudge that you will regret not following my direction.’

Det sår også tvil om Hunter Bidens andre vitnesbyrd om denne hendelsen, for eksempel hans påstand om at faren ikke satt ved siden av ham da han sendte meldingen.

James Biden benektet Joe Bidens møte med ham, Hunter Biden og Tony Bobulinski, og ser ut til å være et klønete forsøk på å beskytte Joe Biden fra det faktum at presidenten faktisk har møtt sin families forretningsforbindelser.

James Comer, Jim Jordan og Jason Smith konkluderer med at Hunter Biden og James Biden avga falske vitnemål til tilsynskomiteen og justiskomiteen, i det som ser ut til å være et bevisst, kalkulert forsøk på å isolere Joe Biden fra granskningen som kunne åpne riksrettssak mot presidenten.

Komiteene anbefaler at både Hunter Biden og James Biden tiltales i henhold til 18 U.S.C. § 1001 (falske uttalelser), og, i tillegg at Hunter Biden blir siktet etter 18 U.S.C. § 1621 (mened).

Justisdepartementet bør ta hensyn til Hunter Bidens tidligere påståtte kriminelle aktivitet når de vurderer tiltalen.

Hunter Biden ble tiltalt i to forskjellige jurisdiksjoner på tidspunktet for avhøret i Kongressen, og var underlagt to føderale rettskjennelser som sa at han ikke kunne begå noen forbrytelser mens han var på overvåket løslatelse.

Criminal-Referral-6.5.24.pdf

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.