Associated Press går nå inn som sannhetsvitne og forsvarer av Joe Bidens renommé etter at Republikanerne i justis- og kontrollkomiteen varslet prosess mot presidenten og hans familie. Republikanerne har aldri fremskaffet bevis for at Joe og Hunter diskuterte forretninger, skriver AP. Det er ren løgn.

Fallhøyden for medier som går inn som propagandamaskiner for en kriminell presidentfamilie, er stor.

Tony Bobulinski var ansatt i Biden-selskapet Skyhawk for å drive Biden-familiens forretninger i land som Kina. Han møtte Joe to ganger hvor de diskuterte forretninger.

Rep. Jim Jordan (R-OH), the top Republican on the House Judiciary Committee, stated as early as 2020 that whistleblower Tony Bobulinski, one of Hunter’s business partners, twice met with Joe Biden to discuss a business deal in China with CEFC China Energy Co.

“I directly dealt with the Biden family, including Joe Biden,” Bobulinski stated.

“An email found on Hunter’s laptop “outlined the proposed percentage distribution of equity in a company created for a joint venture with CEFC China Energy Co,” the New York Post reported about the CEFC energy deal. The proposed business venture, sent on March 13, 2017, included “10 held by H for the big guy?”

The CEFC deal was between Bobulinski, the Biden family, and high-ranking members of the Chinese Communist Party. Bobulinski confirmed “the big guy” was a reference to Joe Biden.

Rep. Jim Jordan (R-OH), den øverste republikaneren i House Judiciary Committee, uttalte allerede i 2020 at varsleren Tony Bobulinski, en av Hunters forretningspartnere, to ganger møtte Joe Biden for å diskutere en forretningsavtale i Kina med CEFC China Energy Co.

«Jeg hadde direkte kontakt med Biden-familien, inkludert Joe Biden», sa Bobulinski.

«En e-post funnet på Hunters bærbare skisserte den foreslåtte prosentvise fordelingen av egenkapital i et selskap opprettet for et joint venture med CEFC China Energy Co», rapporterte New York Post om CEFC-energiavtalen. Den foreslåtte forretningssatsingen, sendt 13. mars 2017, inkluderte «10 holdt av H for den store fyren?»

CEFC-avtalen var mellom Bobulinski, Biden-familien og høytstående medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet. Bobulinski bekreftet at «den store fyren» var en referanse til Joe Biden.

Men det finnes også en voicemail på Hunters laptop der Joe ringer og legger igjen en medling: Det kommer en artikkel i New York Times om business med Kina som kunne gått helt galt for Bidens, men de går fri, og Joe hilser.

Secondly, Joe Biden left a voicemail on Hunter’s phone about a New York Times story that was reporting on the CEFC deal in which Joe Biden noted, “I think you’re clear,” a reference to the family’s business deal. The voicemail directly contradicted Joe Biden’s statement in 2019 that he and his son had not spoken about the family’s business schemes.

“Hey pal, it’s Dad. It’s 8:15 on Wednesday night. If you get a chance just give me a call. Nothing urgent. I just wanted to talk to you,” Joe Biden said in the audio recording.

“I thought the article released online, it’s going to be printed tomorrow in the Times, was good. I think you’re clear. And anyway if you get a chance give me a call, I love you,” the message concluded.

For det andre la Joe Biden igjen en talepost på Hunters telefon om en New York Times-historie som rapporterte om CEFC-avtalen der Joe Biden bemerket: «Jeg tror du er klar,» en referanse til familiens forretningsavtale. Taleposten var direkte i strid med Joe Bidens uttalelse i 2019 om at han og sønnen ikke hadde snakket om familiens forretningsplaner.

«Hei venn, det er pappa. Klokken er 8.15 onsdag kveld. Hvis du får sjansen er det bare å ringe meg. Ikke noe som haster. Jeg ville bare snakke med deg, sa Joe Biden i lydopptaket.

«Jeg syntes artikkelen som ble publisert på nettet, den kommer til å bli trykt i morgen i Times, var bra. Jeg tror du er tydelig. Og uansett, hvis du får en sjanse, ring meg, jeg elsker deg,» konkluderte meldingen.

Republikanerne er sikre på at de har varene til å felle det de kaller the Biden Crime Family. Det er som en mafiafilm hvor de har indisiene, de må bare komme i posisjon til å bruke dem og få dem godkjent. Det skal flertallet i Representantenes hus sørge for.

Rep. Elise Stefanik (R-NY), the third highest ranking House Republican, told the New York Post the voicemail “is just the tip of the iceberg” regarding the evidence against the “Biden Crime Family.”

“Joe Biden said he ‘never spoke’ with Hunter about his business dealings. That is simply not true. We need to know what Joe Biden knew and when he knew it,” Stefanik said.

Rep. Elise Stefanik (R-NY), den tredje høyest rangerte House Republican, sa til New York Post at taleposten «bare er toppen av isfjellet» angående bevisene mot «Biden Crime Family.»

«Joe Biden sa at han ‘aldri snakket’ med Hunter om hans forretningsforbindelser. Det er rett og slett ikke sant. Vi trenger å vite hva Joe Biden visste og når han visste det, sa Stefanik.

https://www.breitbart.com/politics/2022/11/19/fact-check-ap-falsely-claims-no-evidence-exists-joe-and-hunter-biden-spoke-about-foreign-business-deals/

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.