Justisdepartementet har frigitt ransakingsordren som lå til grunn for raidet mot Mar-a-Lago. Men 20 av 38 sider er delvis eller helt sladdet. Så mye for transparens. Republikanerne er rasende. De føler seg lurt.

«So much for transparency,» Republican North Carolina Rep. Dan Bishop wrote on social media following the documents’ release.

Approximately 20 pages of the 38-page affidavit were either significantly or fully redacted.

Justisminister Merrick Garland har igjen skutt seg selv i benet. Først ville han ikke kommentere ransakingen av residensen til den tidligere presidenten, som pågikk i ni timer. Det er første gang i historien at en presidents hjem er blitt ransaket i hans fravær. Offentligheten reagerte sterkt og ventet en begrunnelse. Den måtte de vente syv dager på. I mellomtiden lekket justisdepartementet som en sil. Begrunnelsene var sprikende: Atomhemmeligheter eller brudd på arkivarbestemmelsene. Biden sa han ikke visste noenting, men justhenews.com har gravd frem korrespondanse mellom Det hvite hus, Riksarkivet og justisdepartementet som viser at Biden opphevet Trumps immunitet. Det er et alvorlig skritt. Hva skulle begrunne et slikt skritt? Det har vi ennå ikke fått noen forklaring på.

Lekkasjene tyder på at FBI ville ha frie hender, at de var på en fisketur. De ville se om de fant noe de kunne bruke mot Trump.

Etter en uke sto Garland frem med et summarisk statement. Trump begjærte hele grunnlaget offentliggjort. Det skulle vært publisert i dag.

Biden og Demokratene kan ha sådd vind og høster storm.

«If Joe Biden and his politicized Department of Justice believes that today’s release will suffice as justification to raid the former President and Biden’s most likely 2024 political opponent, they are sorely mistaken,» Rep. Elise Stefanik, R-N.Y., told Fox News Digital. «The American people deserve transparency and not an outrageously, heavily-redacted affidavit to cover up for and politically protect Joe Biden and the FBI for this dangerous and un-American overreach.»

«Hvis Joe Biden og hans politiserte justisdepartement tror at dagens frigivelse vil være tilstrekkelig som rettferdiggjørelse for å raide den tidligere presidenten og Bidens mest sannsynlige politiske motstander i 2024, tar de alvorlig feil,» sa representant Elise Stefanik, R-N.Y., til Fox News Digital. «Det amerikanske folket fortjener åpenhet og ikke en opprørende, tungt redigert erklæring for å dekke opp for og politisk beskytte Joe Biden og FBI for denne farlige og uamerikanske overrekkelsen.»

https://www.foxnews.com/politics/republican-lawmakers-rip-doj-trump-affidavit-redactions-so-much-for-transparency

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.