Nytt

Lamin Samateh (37) ønsket kvinnen dømt for rasisme i retten, og avslo derfor å møte henne i konfliktrådet. (Foto: Privat)

En 30 år gammel kvinne er dømt til å betale 10.000 kroner i bot for å ha kommet med hatefulle ytringer på en kebabrestaurant i Porsgrunn i desember 2015.

Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten. Der ble boten opprettholdt, men den betingede fengselsstraffen sløyfet.

Kvinnen ble i begge rettsinstansene dømt for gjentatte ganger å ha kalt Lamin Samateh for «jævla neger» eller «jævla nigger» eller lignende og like graverende uttrykk på en kebabrestaurant i Porsgrunn.

– Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.

Lagmannsretten la formildende vekt på at tiltalte et par dager etter hendelsen sendte en tekstmelding til fornærmede og ba om unnskyldning, og at hun ønsket å møte fornærmede i konfliktrådet, noe han ikke ønsket. Lagmannsretten mente også at den lange saksbehandlingstiden var formildende for straffutmålingen.

I forbindelse med at Samateh anmeldte kvinnen uttalte språkprofessor Finn-Erik Vinje seg til Dagbladet. Han stilte seg uforstående til at ordet «neger» endte som straffesak.

– Sindige folk er ikke opptatt av sånt. Det er drøyt å gå til retten med dette, sier språkprofessoren til Dagbladet.

Vinje sa at «neger» har en nøytral betydning, på samme måte som «sigøyner».

I 2014 ble en Stavanger-mann dømt for å ha ropt «Det er altfor mange negere, jeg hater negere» på byen, ifølge Stavanger Aftenblad. På den annen side ble en mann frikjent i Oslo tingrett for å ha sagt «Jævla neger, jeg skal ta deg» til en billettkontrollør på T-banen – fordi han selv var mørkhudet, ifølge TV 2.