En taxisjåfør er i lagmannsretten dømt for å ha utnyttet en psykisk utviklingshemmet kvinne seksuelt. Lagmannsretten fant ingen formildende omstendigheter.

I Gulating lagmannsrett er den 55 år gamle mannen dømt til fengsel i to år og ti måneders fengsel, skriver Stavanger Aftenblad.

Dommen er fire måneder strengere enn dommen fra Sør-Rogaland tingrett, som mannen anket.

Tiltalte har hele tiden nektet for å ha forgrepet seg på kvinnen, men lagmannsrettens dom er enstemmig og retten har kommet til at tiltalte opptrådte kalkulert. Retten har ingen tiltro til mannens forklaring om at han ikke umiddelbart forsto at kvinnen var utviklingshemmet, men mener tvert imot at han utnyttet dette til sin egen fordel. De finner det bevist utover enhver rimelig tvil at det var tiltalte som sto bak overgrepet.

Ifølge dommen er kvinnen psykisk utviklingshemmet og har en mental alder på rundt åtte-ti år.

Overgrepet skjedde i 2021, etter at de to første gang møttes i 2017 da hun var passasjer. Han begynte da å besøke kvinnen, noe fornærmedes verger slo alarm om til taxiselskapet, noe som førte til at besøkene opphørte.

I 2021 havnet hun tilfeldigvis i mannens drosje igjen, noe som førte til at mannen begynte å oppsøke henne på nytt og overgrepet fant sted. Mannens DNA ble funnet på en beholder med krem som ble brukt under overgrepet. Tiltalte har på sin side vist til at det ble funnet DNA fra en annen person i leiligheten og hevdet at overgrepet må ha stammet fra denne personen, noe retten har avvist.

Mannen er også dømt til å betale 180.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen, og til å betale 8.000 kroner i sakskostnader.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.