Norges Høyesterett på Høyesteretts plass 1 i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En 50 år gammel kvinne er dømt til 36 dagers fengsel i Høyesterett, som valgte å skjerpe straffen hun ble ilagt for hatefulle ytringer.

Tiltalte hadde uten foranledning i en kø utenfor et gatekjøkken i august i fjor blant annet sagt følgende til en ung gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending», opplyser retten.

I februar ble hun dømt til 30 dagers fengsel Sør-Østerdal tingrett. Tingretten kom til at ytringene blant annet måtte tolkes som en forhånelse av hans etniske bakgrunn.

50-åringen anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen under tiltaleposten om hatefulle ytringer, samt straffutmålingen.

Begge anket

I juni reduserte lagmannsretten straffen til 24 dagers fengsel. Den kom til at ytringene hennes ikke rammes av straffelovens paragraf 185, blant annet fordi begrepet «jævla utlending» ikke hadde noen direkte referanse til hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.

Dommen ble igjen anket, denne gangen av både påtalemyndigheten og tiltalte. Kvinnens forsvarer anførte blant annet at ytringene ikke var rettet mot fornærmede på grunn av hans hudfarge, nasjonalitet eller etnisitet, men var generelle innvandringskritiske ytringer.

Beskjedent ytringsfrihetsvern

Høyesterett kom til at den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnene som en grov krenkelse og nedvurdering av fornærmedes menneskeverd, med referanse til guttens hudfarge og etniske opprinnelse.

Ved vurderingen av straffbarheten ble det blant annet lagt avgjørende vekt på at sjikanøse og rasistiske ytringer i form av rene personangrep nyter et helt beskjedent ytringsfrihetsvern.

Straffen, som også omfattet vold mot politiet, ble satt til fengsel i 36 dager, hvorav tolv dager ble gjort betinget.

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp Klanen her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.