En mann fra Bryne, som var 20 år i gjerningsøyeblikket, er dømt for hatefulle ytringer mot en transperson, etter å ha skrevet «degenerert som faen» i kommentarfeltet under en nyhetssak på Facebook.

Rettssaken ble avviklet 5. mai i Sør-Rogaland tingrett.

Den dømte, som i dag er 22 år gammel, skrev «degenerert som faen» i kommentarfeltet på Facebook hvor en NRK-artikkel om kjønnsbekreftende kirurgi var delt.

Den tiltalte mannen erkjenner at det var han som skrev kommentaren, men nekter straffskyld da han mener at utsagnet ikke er straffbart.

Fra dommen kan vi lese om rettens vurderinger.

Retten har kommet til at tiltalte er skyldig i overtredelse av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Om sakens bakgrunn gjengis at NRK den 20. februar 2021 publiserte en artikkel på sine internettsider om (NN) og hans prosess med å gjennomgå kjønnsbekreftende kirurgi.

Tiltalte har i retten forklart at det var han som skrev meldingen. Han mener at utsagnet ikke er straffbart.

Rettens vurdering er at utsagnet «degenerert som faen» objektivt sett fremstår som et forhånende utsagn, eller et utsagn som gir utrykk for ringeakt.

Det er videre utvilsomt i saken at (offeret) tilhører den gruppe som vernes etter straffeloven § 185 annet ledd bokstav d). Bestemmelsen verner transpersoner.

Retten er kommet til at ytringen ikke vernes av ytringsfriheten.

Retten uttrykker også bekymring for transpersonens fremtidige liv og psykiske helse.

«Retten ser alvorlig på at hendelsen har fått store konsekvenser for fornærmedes psykiske helse og mulighet for livsutfoldelse, herunder at han ikke lenger tør å delta i offentlig debatt om kjønnsidentitet», står det i dommen.

Retten mener at bruken av banneordet «faen» forsterker tiltaltes budskap. Så dermed kan man si at retten på en måte kriminaliserer bruk av banneord.

Dommen ble på 18 dager betinget fengsel, med en prøvetid på 2 år. I tillegg ble den dømte ilagt en bot på 12 000 kroner.

Dommen er allerede anket, sier mannens forsvarer Svein Kjetil Svendsen i Elden Advokatfirma til Aftenbladet.

– Saken er svært belastende for min klient, men denne dommen kan man ikke akseptere. Retten har foretatt en uriktig bevisvurdering og rettsanvendelsen. I tillegg er straffutmålingen alt for streng. Saken vil bli brakt inn til Gulating lagmannsrett.

Den opprinnelige saken ble slettet fra NRKs Facebook-sider på grunn av det NRK selv omtaler som sjikane.

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.