Ansettelsesrådet ved Universitetet i Stavanger har avsatt professor Nils Rune Langeland, melder Universitetet.

Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger (UiS) tok fredag en historisk avgjørelse: De bestemte at Nils Rune Langeland får sparken fra jobben som professor.

Det bekrefter universitetet til NRK fredag ettermiddag. Vedtaket var mot én stemme, ansattrepresentanten (…)

I en pressemelding på universitetets nettside vises det til statsansatteloven paragraf 26, som viser til når en statsansatt kan avskjediges.

Langeland kom i søkelyset i forbindelse med diverse meldinger han hadde sendt til kvinner, av en seksuell karakter. De var ikke spesielt grove, men risikable for en person i hans posisjon.

I dagens klima med Harvey Weinstein og #metoo er det rimelig å anta at meldingene ble vurdert som alvorlige.

Men ifølge universitetet er disse meldingene bare en del av avskjedsgrunnlaget. Det skal være andre interne forhold som universitetet ikke ønsker å gå ut med. Dermed er offentligheten avskåret fra å mene noe. Man savner et grunnlag å vurdere på.

Langeland er den tredje professoren noensinne som er avsatt.

Det kan også ha spilt inn at Langeland sendte twittermeldinger der han kommenterte innvandrere på en direkte måte.


Denne falt nok ikke i god jord i det nye Norge. Spøk med innvandrere anses som helligbrøde.

 

Det sier noe om takhøyden i dagens Norge at disse meldingene vekker så stor oppsikt. Det er ikke lov å raljere med innvandrere. Jo lenger unna, jo større beskyttelseskrav.

De er ufine, ja, men avsettelsesgrunn? Det kan virke som ytringsfriheten for offentlig ansatte er sterkt beskåret. Langeland ga blaffen og har måttet betale en høy pris. Universitetene blir en del kjedeligere.

 

Meldingen:

Vedtaket var mot én stemme (ansattrepresentanten).

Etter statsansatteloven § 26 kan avskjed gis dersom den statsansatte:

a) har vist grov uforstand i tjenesten

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Styrets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene for avskjed av professoren er tilstede (jf punkt b, c og d), og har truffet vedtak på bakgrunn av dette. Avskjedsvedtaket kan i medhold av statsansatteloven § 33 påklages til Kunnskapsdepartementet, og saken behandles derfor som en pågående personalsak.

Arbeidsgiver vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.

Langelands advokat sier at vedtaket vil bli anket.

 

https://www.nrk.no/rogaland/nils-rune-langeland-har-fatt-sparken-ved-uis-1.13793346