Nytt

En politileder i Oslo er suspendert etter at han ble siktet for flere lovbrudd. Forholdene skal ikke være jobbrelaterte.

Etter det  NRK erfarer er politimannen blant annet siktet for trusler.

Politimannen jobber til daglig i Oslo politidistrikt. Han er suspendert fra stillingen sin etter at han ble pågrepet i begynnelsen av januar.

– Vedkommende er ute av tjeneste. Utover det vil vi ikke kommentere saken, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran i Oslo politidistrikt.

Hverken mannens leder eller politimesteren i Oslo vil kommentere NRKs opplysninger. Heller ikke politimannens forsvarer ønsker å svare på spørsmål i saken.

Politiadvokat Kristine Kiær bekrefter at en ansatt i Oslopolitiet er siktet for flere forhold, men vil ikke si hva slags saker det er snakk om.

– Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt, blant annet vitneavhør, derfor ønsker vi ikke å omtale dette nå, sier Kiær.

Tjenestemannsloven setter strenge vilkår for å ilegge noen suspensjon:

«For det første må det være grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i adferd som kan føre til avskjed etter tjenestemannsloven § 15. Videre kan det være avskjedsgrunn når embets- eller tjenestemann ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter med den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen»

Mannen ble pågrepet i forbindelse med ransaking og beslag, men er ikke varetektsfengslet.