Foto: Mijøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Det tar helt av: Bymiljøetaten vurderer å stenge Ring 2 som går fra Majorstua til Carl Berner, for biltrafikk og heller anlegge et trikkespor. Alternativt vil man vurdere å gjøre ringveien enveiskjørt.

Ring 2 er en av de mest trafikkerte strekninger i Oslo. At denne vurderes stengt for biltrafikk tyder på at bymiljøetaten har mistet all bakkekontakt. Slike planer vil sette fart i en flukt fra Oslo, både for beboere og næringsvirksomhet. Byen blir ufremkommelig.

Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede hvordan de kan få plass til trikk på ring 2 i Oslo. En mulig løsning er å kutte ut bilene.

Bymiljøetaten har fått i oppdrag å lage et såkalt planprogram som utreder flere mulige løsninger for gjennomfartsåren ring 2 i Oslo. Målet er å finne ut hvordan syklende, gående og kollektivreisende kan prioriteres på strekningen. Aftenposten gir torsdag noen innblikk konseptene som vurderes på bakgrunn av korrespondanse mellom Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten.

Et konsept er en ny trikkelinje i egen trasé, med 2,5 meters sykkelfelt i hver retning, flere rekker av trær og brede fortau. I dette alternativet er det ikke plass til biler på hele Ring 2, skriver avisen. Et annet alternativ som vurderes er at noen deler av veien blir stengt for trafikk, mens andre gjøres enveiskjørt.

Programmet skulle etter planen ha vært sendt ut på høring, men det er blitt forsinket.

– Det skyldes rett og slett at vi mener det er lurt at vi tar en fot i bakken, og jobber litt mer med det før det sendes på høring, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten til avisen.

Plan- og bygningsetaten har sagt at de ikke ønsker å stenge Ring 2 for biltrafikk. De er bekymret for at trafikken kan øke i områdene rundt som en følge av dette. Etaten har foreslått en «sambruksløsning» som fortsatt vil la biler kunne bruke veien, men hvor syklende og gående prioriteres.

Ring 2 går fra Majorstuen til Carl Berners plass og er en av Oslos mest brukte gjennomfartsårer. (NTB)

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂